Wifi

Aquest servei permet connectar-se a internet dins dels recintes dels mercats, fent ús de tecnologia sense fils. 

Sis equipaments tenen Wifi dins el seu recinte. Alguns són propis del mercat, d'altres es van sumar a la campanya de l'Ajuntament "El Wifi ciutadà", que permet l'accés lliure (gratuït) a internet en la majoria dels espais i equipaments municipals.

Els mercats que disposen de Wifi són: l'Abaceria, Les Corts, el Ninot, Llibertat, Sarrià i la Trinitat.