Activitats de difusió i promoció

Els mercats de Barcelona, per la  seva posició de centralitat als barris, es constitueixen com a eixos vertebradors de la seva vida social, econòmica i cultural. Tenen una important funció no sol com motors econòmics, sinó també com a centres prescriptors culturals del barri i la ciutat; promotors de la cohesió social relacionats amb la resta dels agents i entitats tant del seu entorn com de la ciutat; centres relacionals, educadors i socialment responsables.

El mercats són espais on no sols es compra, sinó on també es conviu. Actuen com a escenari de molts esdeveniments tant de de promoció comercial com de difusió de valors que comparteixen amb la ciutadania realitzant, durant tot l’any, diferents activitats familiars, infantils, gastronòmiques, de sensibilització social, culturals, i tradicionals on hi participen els veïns i veïnes del barri i de la ciutat.

Enllaços relacionats: