Comencen els processos de remodelació dels Mercats de Sant Andreu i de l'Abaceria de Gràcia

La redacció de l'avantprojecte de les obres del mercat de Sant Andreu i la redacció de l'estudi previ de viabilitat del mercat de l'Abaceria de Gràcia s'han adjudicat per 112.272 euros.

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els processos de remodelació dels mercats de Sant Andreu i del Mercat de l'Abaceria de Gràcia. El primer pas ha estat l'adjudicació de la redacció de l'avantprojecte de les obres de remodelació i de l'estudi de viabilitat, respectivament.

El regidor de Comerç, Consum i Mercats i president de Mercats, Raimond Blasi, ha declarat: "Iniciem el procés de remodelació de dos mercats més, Sant Andreu i l'Abaceria de Gràcia, que se sumen als mercats de Bon Pastor i Vall d'Hebron que ja estan en la fase de redacció dels projectes executius".

El regidor Blasi ha remarcat: "Aquest mandat hem fet una inversió de 92 milions d'euros que ens ha permès remodelar el Mercat de la Guineueta, el Mercat de Provençals, els Encants Barcelona, el Mercat de Sants, el Mercat de Sant Martí i el Mercat del Guinardó".

Daniel Mòdol Arquitecte ha estat l'adjudicatari de la realització de l'avantprojecte de les obres de remodelació del mercat de Sant Andreu per un import de 52.272 euros en un procés de reforma endegat per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB). El projecte inclourà tots els elements necessaris per la seva adequada execució, manteniment i explotació. L'adjudicatari del contracte serà el responsable de la redacció del projecte basic i del projecte executiu.

Per la seva part, E-Scentia Global S.l. ha estat l'adjudicatària de la realització de la redacció de l'estudi previ de viabilitat de les obres de remodelació del Mercat de l'Abaceria de Gràcia per un import de 60.000 euros. L'estudi contemplarà diferents alternatives bàsiques per poder valorar la viabilitat de l'avantprojecte de la reforma contemplant els elements necessaris per la seva adequada execució, manteniment i explotació.

La Mesa de contractació de L'IMMB ha procedit a la proposta d'adjudicació d'ambdós concursos a les empreses esmentades, les quals hauran de presentar durant els propers dies la documentació requerida als efectes de poder formalitzar els corresponents contractes.

Els treballs hauran de lliurar-se en un període de 4 mesos a partir de la signatura del contracte, fet que permetrà definir el model de reforma necessari per a cada mercat de cara al seu desenvolupament en el proper mandat.

Façana Mercat de Sant Andreu