Dues experiències d'aprenentatge: la Haia i Kosovo

Aquest passat mes de maig, i durant tota una setmana, una delegació de l’Ajuntament de La Haia i el d’Amsterdam (Països Baixos) amb representants dels mercats de la ciutat holandesa van assistir a un curs específic sobre com és el model dels mercats de Barcelona. Durant els dies del curs, diversos directius de diferents àrees de l’Institut Municipal de Mercats (IMMB) van poder explicar-los amb concreció aspectes claus com els de la gestió dels mercats a través de les associacions de comerciants, sobre com es fa el manteniment dels equipaments i també es van tractar temes pel que fa a l’organització interna de l’Institut de Mercats. Els representants de La Haia van mostrar molt d’interès en aquestes temàtiques ja que el motiu de la seva visita era aprendre tot el que pugessin sobre els mercats per implementar el model a la seva ciutat on, a dia d’avui, els mercats existents són encara a l’aire lliure.

La Haia, tot i ser una ciutat on no es poden fer obres de soterrament, degut a les seves característiques geogràfiques, sí vol implementar altres aspectes de gestió dels mercats perquè aquests siguin, com a Barcelona, un eix vertebrador dels seus barris.

D’altra banda, una delegació de l’oficina de relacions internacionals i cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i membres de l’IMMB van viatjar fins a la ciutat de Mitrovica, a Kosovo, per copsar de primera mà la realitat d’aquesta ciutat i aportar el seu coneixement pel que fa a la rehabilitació de l’àrea del principal mercat de la ciutat. L’objectiu en aquesta zona cèntrica és recuperar l’espai urbà perquè el mercat sigui un espai també de diàleg entre els diferents grups ètnics que hi conviuen.

La planificació per a la creació d’aquest mercat té dues vessants: l’econòmica i el seu desenvolupament, la planificació i el disseny de la nova àrea al voltant dels mercats i també la planificació de l’espai públic.

La delegació de Barcelona va tractar també temes de reordenació del paisatge urbà, com la preservació del medi ambient i la protecció de l’entorn. En aquesta visita, es va treballar amb tècnics de planificació urbanística i amb la branca de Nacions Unides-Habitat per a l’economia urbana.