Els Mercats de la Mediterrània

Aproximació a la realitat dels mercats locals d'alimentació de l'àmbit mediterrani sorgit d'un projecte de recerca que ha representat la visita a una dotzena de ciutats del nord i el sud de la Mediterrània. Les conclusions són un decàleg de bones pràctiques i model de gestió.

Estudi auspiciat pel projecte MedEmporion, ha representat la visita a una dotzena de ciutats de la Mediterrània -Barcelona, Torí, Gènova, Marsella, Ljubljana, Zagreb, València, Castelló, Istanbul, Fes, Beirut i El Caire- i ha donat com a resultat l'elaboració d'un decàleg de bones pràctiques que planteja solucions a problemes comuns i també un model de futur per als mercats.

Són 10 punts dirigits als operadors de mercats i als responsables polítics que s'han obtingut a partir de les bones pràctiques observades: modernizació en la gestió, els equipaments i els espais; adaptació dels serveis a la demanda del consumidor; transmissió d'hàbits i pràctiques alimentàries saludables; promoció del producte fresc i de les seves propietats gastronòmiques; participació en activitats socials, solidàries i culturals; higiène alimentària i traçabilitat del producte; tractament de residus i models de sostenibilitat; política de comunicació i dinamització i capacitat de fer sentir la seva veu en els òrgans internacionals.

La segona part de l'estudi recull la descripció d'aquestes pràctiques a cada ciutat i mercats implicats que ha estat sotmesa a comparació a partir d'una anàlisi més profunda dels aspectes clau de la gestió d'un mercat: model de gestió, logística, accessibilitat, serveis, productes, seguretat i higiene i promoció.

El document vol aportar idees, generar debat i analitzar els reptes actuals i de futur dels mercats i ha estat presentat en el I Simposi de Mercats de la Mediterrània, celebrat a Barcelona els dies 4 i 5 de juny de 2012.

Enllaços relacionats: