Flors de la Rambla

Presents a la famosa via barcelonina des de fa més de dos-cents anys, les parades de flors depenen del mercat de la Boqueria i van ser remodelades a la dècada del 1990.

Oferta comercial

Flors, plantes i llavors

Serveis addicionals

--

 

Dades de l'equipament

Flors de la Rambla