Flors de la Rambla

Conjunt d'establiments a l'aire lliure situats entre el Palau de la Virreina i el Pla de la Boqueria, funcionen de manera estable des de fa més de 200 anys.

Tot i que hi ha constància que al segle XIII ja hi havia venedores de flors a la Rambla, les primeres parades establertes daten de 1853. Al llarg dels segles XIX i XX, a la Rambla hi havia hagut moltes més parades de flors que han vist minvar la seva presència al passeig en els nostres dies pel fet que és un espai molt freqüentat pels turistes. Actualment hi ha disset parades. Fa pocs anys n'hi havia hagut trenta-una.

Antigament, les parades consistien en uns cavallets i uns taulons de fusta i a sobre posaven les plantes i les flors. Cada dia, els venedors muntaven i desmuntaven la parada i guardaven tot el material en magatzems situats en carrers propers a la Rambla. Però als anys seixanta es van establir les parades fixes amb els serveis necessaris per a l'activitat comercial. Parades que van ser totalment remodelades a la dècada de 1990.

Detall llavors parada flors rambla