L'Institut de Mercats torna a Medellín

Genís Arnàs, director de Servei de Mercats i Xavier Trull, director del mercat de la Llibertat, han viatjat per segon cop a la ciutat de Medellín per continuar el procés dl'assessorament i transferència de coneixements als seus mercats.

Aquesta visita s'emmarca dins el procés de transferència de "Bones Pràctiques", que es va iniciar l'any 2009, entre l'Alcaldia de la ciutat colombiana de Medellín, i l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, impulsada per l'AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo) i el departament de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, dins del programa ERICA, i dóna continuïtat als processos de transferència iniciats des de llavors.

En aquesta segona visita a Medellín Genís Arnàs i Xavier Trull s'han reunit amb els responsables polítics de la "Secretaría de Desarrollo Social" i de la "Secretaría de Gobierno", i han treballat conjuntament amb tècnics de l'Alcaldia de Medellín, responsables de les diferents àrees implicades en els projectes de transformació de la seva xarxa de 14 "centros comerciales populares" i "plazas de mercado", com la "Gerente del Centro" o la "Responsable del Espacio Público", entre d'altres.

La transferència s'ha centrat en quatre aspectes

Per una banda, la visita i avaluació de les millores aconseguides en "centros comerciales populares", fruit de les recomanacions de l'anterior viatge realitzat l'any 2009, i de l'acompanyament que es va fer a la delegació de la ciutat de Medellín, que va visitar els mercats de Barcelona el passat mes de juliol de 2010.

Per un altra, l'acompanyament del projecte de remodelació del Mercado de Tejelo, amb l'assessorament del model del que han de ser el nou mòdul del lloc de venda i també en aspectes jurídics, així com sobre la possibilitat de desenvolupar un reglament específic per a aquest mercat, tot inspirant-se en la vigent ordenança municipal de Mercats de Barcelona.

La transformació del mercat de Tejelo és de vital importància, i ha centrat bona part de la transferència aportada pels tècnics de Mercats de Barcelona, ja que la seva repercussió té un impacte en la transformació que es vol dur a terme en l'entorn comercial i urbanístic de la zona, i per tractar-se d'una ubicació privilegiada, en el corredor turístic i cultural del centre de Medellín.

També la visita s'ha centrat en l'assessorament a un aspecte de gran importància com és el de l'associativitat a partir de l'experiència d'èxit de la xarxa de mercats de Barcelona.

I s'ha fet una visita sobre el terreny de la zona de Nuevo Occidente, un àrea de nova creació que l'any 2010 va ser escenari de la vila que va acollir els atletes participants als Juegos Panamericanos i que es preveu que al final aculli una població de més de 80.000 persones, i inclogui, a part d'altres serveis, la creació d'un mercat.

El model Barcelona, un model d'èxit

En general, en aquesta transferència hi ha un interès especial per intentar reproduir el model d'èxit de Mercats de Barcelona, únic al món, a la ciutat de Medellín.

Un model basat en la vocació de servei públic gestionat per l'Ajuntament de Barcelona, i que fonamenta la seva actuació en l'equilibri entre les polítiques que garanteixen els drets i necessitats dels ciutadans que veuen en els mercats uns equipaments de referència en el comerç de proximitat per a la compra d'alimentació fresca.

Un sistema que manté els valors d'una societat interessada en la salut i la sostenibilitat, i alhora garanteix la viabilitat dels negocis dels comerciants, cercant una resposta a les demandes en una constant actualització.

Malgrat les diferents conjuntures polítiques, econòmiques i socials entre totes dues ciutats, la continuïtat d'aquesta transferència demostra una vegada més, que les necessitats de desenvolupament de les societats dels segle XXI de Barcelona i Medellín són molt més semblants del que es pugui pensar a priori, alhora que globals, i que permeten l'intercanvi de fórmules exitoses, amb l'adaptació que correspon.

Medellín 0