Memòria del 6è Congrés de Mercats Municipals

La crisi econòmica, els canvis d'hàbits, les preferències dels clients sobre l'hora i el lloc de compra, el pes més gran que la xarxa Internet té cada dia en el comerç, i la competència ferotge en el sector de l'alimentació són alguns dels punts que la memòria recull.

La crisi econòmica, els canvis d'hàbits, les preferències dels clients sobre l'hora i el lloc de compra, tot tenint en compte el pes més gran que la xarxa Internet té cada dia en el comerç, i la competència ferotge en el sector de l'alimentació són alguns dels punts més debatuts en el 6è congrés i que la memòria que us oferim recull. Hi trobareu el més destacat dels debats, com ara el fet que els mercats no han de limitar-se a ser un competidor més, tenint com tenen grans avantatges: per la seva localització i l'espai emblemàtic i central que ocupen al barri o la ciutat, pels productes de que s'hi venen, el tracte i el servei que poden oferir. Però també mercats competitius amb una oferta de serveis i productes diferenciats.

Idees posades sobre la taula com que els mercats excel·leixin i prioritzin l'oferta de productes de proximitat i saludables, també en varietat i per l'atenció personalitzada. Generar el canvi des dels mateixos comerciants. Passar el focus del producte al client i pensar en rendibilitzar un negoci que necessita innovació -i formació continuada- i apropament als nous hàbits dels clients, en un procés d'adaptació en què comerciants i administració, entre els més importants agents que hi operen, vagin junts. Millorar la informació del producte: la seva procedència, les possibilitats en la cuina, és a dir, anar a buscar les emocions dels clients, per exemple. Els horaris, de nou, aterren en el debat a la recerca de consensos davant la idea que amb la competència i les demandes dels clients, cal fer un pensament definitiu. També és important tenir en compte el fet que en uns 5 anys el 35% de la població de Barcelona tindrà més de 60 anys, sense oblidar que els més joves tindran múltiples vies gràcies a la tecnologia, d'accedir a la compra de productes alimentaris.

L'índex de la Memòria del 6è Congrés és el següent:

- Intervencions en la inauguració del Congrés.

- Conferència sobre la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local aplicada als mercats municipals.

- El compromís en la gestió dels mercats. Presentació de la "Guia d'Orientació per a la gestió eficient del mercats municipals".

- Taula rodona: els nostres mercats municipals són sostenibles econòmicament? Són competitius?

- Taula rodona: Quin serà el client de futur dels nostres mercats? Com ens hi hem de dirigir?

- Gestió de l'entusiasme per millorar les vendes.