Memòria PAM 2008-2011

Informe sobre com s'han desenvolupat i els resultats dels compromisos adoptats pel govern municipal en relació als mercats de la ciutat en el període 2008-2011.

El document va resseguint els diversos compromisos que es recullen al Pla d'Actuació Municipal 2008-2011 (PAM) i en mostra l'estat a final de mandat. En destaca el reforçament dels mercats com a model de comerç de proximitat, com a referent de producte fresc i com a cohesionador de la relació social dins del barri; la continuació del procés de remodelació i modernització d'aquests equipaments municipals i el reforçament del paper de Mercats de Barcelona en qüestions d'assessorament tècnic i de gestió a mercats d'altres ciutats catalanes, de l'Estat i d'arreu del món.

En el resum d'accions concretes, entre d'altres s'esmenten la remodelació dels mercats de Les Corts i la Llibertat, el procés de remodelació de nou mercats més (Sant Antoni, Sants, Ninot, Fira de Bellcaire, Guinardó, Vall d'Hebron, Bon Pastor, Guineueta i Provençals), l'augment de serveis (obertura a la tarda, servei a domicili, autoserveis en funcionament i en licitació, aparcaments, targeta client, punt d'informació, connexió Wi-Fi, millora de la gestió de residus), accions de promoció i participació social, com ara el pla de dinamització comercial 2010 i les noves iniciatives educatives, i aspectes jurídics i de prestigi internacional.

Fitxers relacionats: