Mercat de la Barceloneta

El projecte de modernització integral va ser una iniciativa de l'IMMB d'acord amb els comerciants, integrat en el PAM 2004-2007, i les obres, iniciades el juliol de 2005 i enllestides el març de 2007, van anar a càrrec de l'empresa Necso.

Especificitats tècniques:

-Preservació de l'estructura original de ferro del mercat, del 1884. Manteniment de la bòveda.

-Revalorització de la singularitat de l'edifici amb la creació d'una pèrgola de connexió entre el mercat i la plaça.

-Plena integració d'altres elements estructurals a l'espai públic (escales, reixes de ventilació, entrades...).

-Recuperació d'elements tradicionals (terres, marbres i estructura).

-Coberta lleugera de pannells metàl·lics amb aïllament tèrmic. Fals sostre amb una malla metàl·lica que fa efecte reflectant. Peces metàl·liques amb revestiment de zinc de dos tons diferents.

-Instal·lació de 180 plaques solars, disposades en 18 files de 10 a la coberta, que generen 30 kw/h, un 40 per cent de la cobertura energètica del mercat.

Resultats

L'equipament compta amb nous serveis i infrastructures: aparcament, nou clavegueram i enllumenat, altell amb una sala d'actes i un autoservei Caprabo, perquè els veïns puguin fer la compra en un sol acte.

A més de climatització, ascensors, muntacàrregues, dues plantes soterrades que acullen el moll de descàrrega i magatzems per a tots els establiments, el recinte del nou mercat també inclou dos restaurants.