Mercat de la Concepció

Un dels mercats centenaris de la ciutat, es va construir en uns terrenys cedits per Joan Pla i Moreau, segons un projecte d'Antoni Rovira i Trias, també responsable del mercat de Sant Antoni.

A la zona on s'ubica el Mercat de la Concepció ja existien mercats a l'aire lliure des de mitjans del segle XVIII, però el mercat actualment en funcionament es va inaugurar el 1888 i va respondre a la necessitat municipal d'instal·lar un equipament d'aquest tipus atès que en aquells moments, aquella zona era la més poblada de l'Eixample.

Tot i que Ildefons Cerdà no havia previst la ubicació d'un mercat allà, després del trasllat de l'església de la Concepció des de Ciutat Vella al seu emplaçament actual (1871), l'Ajuntament va decidir construir-ne un als terrenys que el ric advocat Joan Pla i Moreau va donar a tocar de l'església. En els terrenys que van sobrar s'hi va construir una escola per a cecs, que actualment és el Conservatori Municipal Superior de Música, i la seu del districte de l'Eixample.

Arquitectura

El projecte de construcció es va encarregar a Antoni Rovira i Trias, responsable també del Mercat de Sant Antoni, que va concebre una estructura metàl·lica -obra de la Maquinista Terrestre y Marítima- per a un edifici de tres naus cobertes amb peces de ceràmica vidrada. El tancament del mercat és d'obra vista on destaca la cobertura a base de peces de ceràmica vidrada.

Les façanes d'Aragó i València són idèntiques. A la part superior de la façana dels tres cossos hi ha uns plafons de ferro amb escletxes que deixen passar l'aire. A la part mitja de la façana, el cos central hi té una estructura de ferro en forma d'arquets amb vidre a l'interior. Per últim, la part inferior de la façana és de vidre amb diverses columnes de ferro. Aquestes parets de vidre es van instal·lar en la recent remodelació finalitzada el maig de 1998.

Any de construcció: 1888
Tipus d'edifici: aïllat
Superfície total: 4.010 m2
Superficie comercial: 2.575 m2
Remodelacions: finalitzada el 1998