Mercat de la Concepció

El febrer del 1997 es van iniciar les obres de remodelació que van finalitzar el 12 de maig del 1998. Les obres, dutes a terme per iniciativa de l'IMMB i d'acord amb els comerciants, van seguir el projecte de l'arquitecte Albert de Pineda i Álvarez.

L'actuació va consistir en l'enderroc i reconstrucció de l'interior del mercat, la construcció de dues plantes subterrànies i la rehabilitació de les façanes i la coberta. A la primera planta s'hi van instal·lar el magatzem, el moll de càrrega i descàrrega, i una planta de recollida selectiva de brossa.

La remodelació va respectar les dues façanes de l'edifici, en les quals només es van substituir les làmines de fusta de tancament per les parets de vidre que es poden contemplar actualment. També va implicar una racionalització del nombre de parades i una ampliació de les noves. El 16 de maig del 1998 es va reinaugurar el mercat.