Mercat de la Marina

El Mercat de la Marina fou inaugurat l’octubre de 2003 i permeté el tancament i trasllat dels paradistes del Mercat del Port.

La creació d'aquest mercat a la plaça de la Marina, a l'octubre de 2003, formava part del projecte de desenvolupament del barri Marina-Zona Franca.

El Pla Central de la Marina va transformar la fesomia del barri amb l'actuació a l'illa Philips i a la plaça de la Marina. L'Ajuntament de Barcelona va proposar i desenvolupar aquest projecte amb la finalitat de provocar la dinamització d'un espai i d'un equipament que podien oferir una més gran rendibilitat social.

En la reordenació de la plaça de la Marina es van crear dos espais diferenciats:

  • La zona de la plaça, amb una àrea de descans i una altra d'infantil.
  • La zona sota plaça, amb el nou mercat municipal de la Marina.

La remodelació del mercat del Port a l'actual de la Marina, inclosa al PAM 2000-2003, responia a la necessitat de modernitzar i fer més competitiu un mercat amb excedent d'oferta comercial no ajustada a les demandes de consum de la zona i ubicat en un barri que ha sofert grans canvis estructurals (eliminació d'antigues fàbriques, construcció de nous habitatges, creació de nous espais verds, obertura de nous carrers, ordenació del nus viari de la plaça Cerdà…).

Construit el 2003 i amb una superficie comercial de 1.250 m2 del total de 2.000 amb què compta l'equipament, a la seva nova ubicació la càrrega i descàrrega, i la recollida de brossa es van soterrar per evitar molèsties al veïnat. El mercat va conservar la seva oferta tradicional de producte fresc de qualitat, amb 29 establiments, i hi va afegir una nova oferta complementària amb la instal·lació d'un supermercat.

Exterior del mercat de la Marina
Fitxers relacionats: 
Enllaços relacionats: