Mercat de Núria

El Mercat de Núria, al barri de Torre Baró del districte de Nou Barris, ha tornat a obrir les seves portes amb la instal•lació d’un autoservei que facilita l’abastiment de productes alimentaris i d’ús quotidià per al veïnat de l’entorn, donant resposta així a la demanda dels veïns i veïnes. Es tracta d’un format d’autoservei familiar i de proximitat de 400 m2, orientat a mantenir en la seva oferta comercial una varietat de productes que cobreixi les mancances d’oferta existent en l’àrea, i que satisfaci les demandes de la compra quotidiana dels veïns i veïnes del barri, incloent oferta d’alimentació fresca com ara fruites, verdures, carns, pollastre, xarcuteria i embotits, o ous. 
L’autoservei es posa en marxa com a pas previ a la redefinició d’usos per a la resta de l’equipament, tal i com la comunitat veïnal demana, incorporant personal del mateix barri de Torre Baró. 

Actualment, s’està avaluant les millors opcions d’ús per a la resta de l’edifici, per tal de fer-lo servir més enllà de les activitats pròpies de comerç per activitats culturals i socials de proximitat, valorant el canvis necessaris de planejament que tinguin associats aquests nous usos. 

Al 1966 es va contruir aquest mercat en un dels barris més populars i amb un creixement vertiginós que plantejava una forta necessitat de proveïment alimentari.

Dades de l'equipament

Mercat de Núria