Mercat de Sant Antoni

El projecte de remodelació i modernització del Mercat de Sant Antoni ha estat adjudicat en concurs públic al Taller d'Arquitectes Ravetllat-Ribas, el 19 de desembre de 2007.

Iniciativa de l'IMMB d'acord amb els comerciants, que van aprovar-ne la reforma en assemblea en què el 95 per cent dels botiguers va votar a favor, els paradistes es van traslladar el 10 d'octubre de 2009 a un mercat provisional, des del qual continuen la seva activitat comercial.

El que pretén la proposta de Ravetllat-Ribas és potenciar les peculiars característiques de l'edifici existent, tot reordenant la seva distribució, dotant-lo de nous serveis per a comerciants i clients a l'alçada del XXI i fent-lo molt més accessible.

Principals actuacions:

  • La rehabilitació integral de l'edifici tindrà present el seu caràcter monumental i històric, restaurant els seus elements (tant estructurals com de tancament), i retornant,com en el cas de la coberta, als materials originals (ceràmica vidriada).
  • Es mantindran les vuit entrades actuals, però fent-les visibles des del carrer, alhora que s'enderrocarà l'actual mur exterior, fet que convertirà els 4 patis interiors en places d'ús públic.
  • Es preveu l'excavació de 3 nivells, que permetran dotar comercialment i de serveis al nou equipament modernitzat. A la planta -1 hi haurà un vestíbul central que actuarà de distribuïdor cap als locals comercials. I a les plantes -2 i -3 es crearà un aparcament per al públic, de més de 300 places, i magatzems per als comerciants
  • Sota l'emplaçament actual del Mercat de Sant Antoni es troben algunes restes arqueològiques pertanyents a la muralla medieval de la ciutat de Barcelona. La modernització del mercat permetrà excavar, identificar i catalogar, si s'escau, aquestes restes del Baluard de Sant Antoni, construït durant el segle XVII. En cas que les troballes siguin de relleu, hi ha la possibilitat que es creï un Centre d'Interpretació Arqueològica, que permetria visitar-les, com en el cas de Santa Caterina.

A més, el projecte contempla una sèrie d'actuacions comercials que passen per modernitzar totalment l'interior del mercat, amb parades noves, però mantenint l'ubicació del mercat d'aliment fresc a la mateixa àrea on es trobava abans de les obres.

Un dels canvis més destacats afecta als comerços del Mercat dels Encants, que deixaran de ser exteriors i se situaran dins de l'edifici actual, tot seguint el perímetre del mercat com un passadís de venda. Això integrarà l'oferta del mercat i s'eliminaran totes les operacions logístiques de muntatge i desmuntatge de parades i de moviment de mercaderies.

Pel que fa al Dominical del Llibre es mantindrà a la mateixa àrea.

Com arribar en transport públic

Hi podeu arribar a través de tres parades. A la parada de Tamarit amb Mercat de Sant Antoni hi arribareu amb les línies 55, 120, D50, H16 i V11. Hi podeu arribar baixant a Ronda Sant Pau amb Parlament a través de les línies D50 i V11 i a la parada de Mercat de Sant Antoni de la línia 121. Amb Metro, les parades més pròximes són Urgell (L1), Sant Antoni (L2) i Paral·lel i Poble Sec (L3). Podreu fer ús del Bicing a Ronda Sant Pau, 79; Comte Urgell, 23 i Manso, 46. Si vens amb la teva bici, la podràs aparcar a Urgell amb Tamarit.