Mercat de Sants

Les obres van ser iniciativa de l'IMMB d'acord amb els comerciants, integrades dins del PAM 2008-2011, i van arrencar amb el trasllat dels comerciants a un mercat provisional el novembre de 2009.

Finalitzades la primavera del 2014, el projecte és obra de l'estudi d'arquitectura PB2, dirigit per Josep Llobet i Bach.

Especificitats tècniques:

  • Enderroc de la planta de vendes.
  • Excavació de nova planta -1 i construcció de nous magatzems, habilitació d un espai per a la recollida de brossa, àrea de càrrega i descàrrega i aparcament de vehicles comercials i altres serveis.
  • Excavació de planta -2 destinada a aparcament per a clients.
  • Reparació integral de la coberta i desguassos pluvials.
  • Rehabilitació integral de les façanes i paviment del mercat i restaruació dels elements ornamentals modernistes de les façanes.
  • Actualització de les instal·lacions elèctrica, d aigua, telefònica, il·luminació, megafonia i antiincendis.
  • Dotar al mercat d'aire condicionat.
  • Instal·lacions per introduir l ús de les noves tecnologies: Compra on-line, pagament amb targeta, informatització dels serveis.
  • Reordenació de la sala de vendes, ampliació de passadissos, millora dels accessos i incorporació de nova oferta.
  • Construcció de l'àrea d'oficines i espais polivalents.

Resultats

L'equipament compta amb nous serveis i infrastructures, com 90 places de pàrquing per als clients, servei a domicili, l'aplicació de mesures d'eficiència energètica -climatització mitjançant ús d'aigües freàtiques, sensors de presència per a l'enllumenat interior, reguladors de cabals d'aigua i aïllament tèrmic a façanes i cobertes- i un autoservei gestionat per Mercadona.

El nou mercat disposa ara de 3.000 metres quadrats d'oferta comercial, la meitat dels quals es destina a les noves parades de venda i l'altra meitat, a l'àrea d'autoservei. Del total de parades, 36 són per a la venda de productes alimentaris i 14 de caràcter especial (roba i complements o parament de la llar).

Coincidint amb la fase final d'obres del mercat, l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat un projecte d'urbanització i remodelació dels carrers que envolten l'equipament, per convertir-los en una zona amb prioritat de pas per als vianants, en concret, els carrers de Sant Jordi, Sant Medir, Daoíz i Velarde, i Càceres.