Mercat del Bon Pastor

Actualment en remodelació. El procés està inclòs dins del Programa d'Actuació Municipal 2008-2011.

La remodelació del Mercat del Bon Pastor, s'inclou dintre d'un projecte que preveu l'enderroc del vell mercat i la construcció d'un edifici amb els següents elements:

- Planta soterrani: pàrking per a paradistes i per a clients, i parking per a veins en règim de concessió; ubicació de les càmares i dels contenidors de residus orgànics; i zona de càrrega i descàrrega.

- Planta baixa: ubicació de les parades del nou mercat, així com d'un supermercat integrat.

- Plantes superiors: construcció d'habitatges dotacionals per a gent gran (un centenar).

La remodelació té una gran importància en aquest extrem oriental de la ciutat i del Districte de Sant Andreu, ja que la seva rehabilitació representa un fort impuls públic en favor de l'activitat comercial d'aquest barri.