Mercat del Poblenou

La seva remodelació es va dur a terme en poc més d'un any. Es va realitzar sense la construcció d'un mercat provisional -model que posteriorment s'aplicaria també a la remodelació del mercat de Sarrià, duta a terme per la mateixa empresa constructora- i els treballs es van desenvolupar en dues fases i sobre dos camps diferenciats: les actuacions estructurals i les comercials.

El projecte de modernització va ser una iniciativa de l'IMMB d'acord amb els comerciants i les obres, iniciades el juliol de 2004 i enllestides el setembre de 2005, van anar a càrrec de l'empresa G56, segons projecte de l'arquitecte Ferran Mur.

Especificitats tècniques

  • Obres de remodelació integral per garantir l'estabilitat estructural de l'edifici, recuperació dels tancaments existents i reparació de la coberta (que compta amb un aïllant tèrmic).
  • Enderroc total dels elements interiors.
  • Construcció d'una planta altell.
  • Renovació de les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat, climatització, sistema contra incendis, paviment i de les quatre portes d'accés.
  • Renovació dels serveis sanitaris, de recollida de residus, magatzems, sala de màquines i oficines.

Resultats

L'equipament compta amb nous serveis i infrastructures (com ara ascensors i muntacàrregues), botigues de nova construcció i amb la inclusió d'un altell, el mercat ha guanyat superfície comercial. Aquesta planta altell està ocupada per un autoservei de la cadena Mercadona.

Cal destacar la tasca de rehabilitació de les façanes i els seus elements històrics: les façanes han rebut diversos treballs perquè recuperessin el seu estat original, per posar de relleu els enrajolats i elements ornamentals que contrasten amb el tancament de vidre reflectant.

Com arribar en transport públic

T’hi portaran els busos B20, B25, 136 i l’N6 nit, amb parada a Llull amb Bilbao. Hauràs de baixar a la parada Poblenou de la línia 4 si esculls el Metro. Aparcament Bicing a Bilbao amb Ramon Turró i bicis privades a Bilbao amb Pg. Del Taulat.