Mercat del Poblenou

De dimensions modestes i molt semblant al Mercat del Clot, en els seus inicis estava especialitzat en la venda de bestiar viu.

Construït a la darreria del segle XIX, va ser inaugurat el 1889, el mateix any que el veí Mercat del Clot. En aquell temps, Sant Martí encara era un municipi independent i el mercat, en els seus inicis, acollia principalment la venda de bestiar viu.

Ha estat modernitzat els anys 1923, 1945 i 1996, amb actuacions puntuals, fins que recentment va ser objecte d'una remodelació integral.

Arquitectura

És un mercat de dimensions modestes, però d'una gran bellesa, i de formes senzilles, molt semblant al Mercat del Clot, també situat al districte de Sant Martí.

La nau, d'obra vista i amb coberta de ferro, està formada per un cos central i dos de laterals. La façana principal presenta dos pilars d'obra vista amb ceràmica groga, i dos grans plafons de vidre gris, instal·lats en la darrera remodelació. Les façanes laterals tenen la base d'obra vista, des de la qual surten una sèrie de columnes que arriben fins a la teulada.

Any de construcció: 1889

Tipus d'edifici: aïllat

Superfície total: 3.266 m2

Superfície comercial: 1.691 m2

Remodelacions: Finalitzada el 2005.