Mercats de Barcelona assessora la ciutat de Medellín

Una delegació de l'IMMB formada pel Director del Servei de Mercats, Genís Arnàs i pel director del Mercat de la Llibertat, Xavier Trull, va efectuar una visita de treball, entre el 12 i 18 de juliol, convidats per la ciutat de Medellín en resposta a la demanda d'aquesta ciutat interessada a rebre assessorament per millorar la gestió dels seus mercats.

Aquest viatge s'emmarca en el projecte ERICA (España y sus Regiones Intercambian Conocimientos con Antioquia) i s'ha realitzat mitjançant l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, i el departament de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona.

Durant l'estada, acompanyats de tècnics de La Alcaldía de Medellín, van realitzar unes primeres visites i es van mantenir diferents reunions amb els comerciants dels mercats de la ciutat per a conèixer la seva problemàtica i fer intercanvi d'idees i opinions.

Es va presentar el Model Barcelona de gestió i remodelació dels mercats municipals, i es va donar assistència tècnica i assessorament en la ordenació d'un sistema de vinculació i responsabilitat institucional i en la creació d'una marca que identifiqui i doni homogeneïtat en la gestió dels mercats de tota la ciutat.

L'Ajuntament de Barcelona, manté una estreta col·laboració amb la ciutat de Medellín, i ja ha assessorat a La Alcaldía en diversos aspectes com ara la transformació urbanística de la zona de Moravia, la creació de parcs urbans, o el model d'acompanyament de Barcelona Activa que allà es troba reflectit a Los Cedezos (Centros de Desarrollo Zonal), entre d'altres.

Sobre els mercats de Medellín

A la ciutat de Medellín existeix un model d'organització dels mercats de gestió pública diferent a l'existent a Barcelona. Hi ha diferents tipus de mercats: los centros comerciales populares, que van néixer a partir de l'ordenació de l'ocupació irregular de l'espai públic, las plazas de mercado, mercats d'alimentació ben gestionats però poc utilitzats per la classe mitjana, el mercado del pescado y cosecha, en procés de remodelació igual que el mercado de frutas y verduras de Téjelo.