Mercats: L'experiència de Barcelona

Barcelona disposa d'una xarxa de mercats públics formada per 40 instal·lacions municipals situades arreu de la ciutat. A partir de 1992, l'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, va posar en marxa un pla per adequar els mercats tot promovent les remodelacions dels edificis per adaptar-los a les noves necessitats i demandes dels ciutadans i fer-los més confortables per a la compra i per al servei que ofereixen els comerciants.

L'objectiu va consistir en donar suport al comerç de proximitat com a motor econòmic, urbà i social, i salvaguardar els llocs de treball i crear-ne de nous. En un sector caracteritzat per una forta competència, els mercats han de ser espais plenament competitius, amb la qual cosa, es va decidir introduir nous elements que són la base del Model Barcelona de promoció i de gestió dels mercats: la introducció de nous operadors, com els supermercats, ampliació d'horaris i de serveis, adaptació del mix comercial, impuls a la restauració a l'interior dels mercats, formació dels comerciants i millores en l'ús dels recursos energètics i en el tractament dels residus. Els fonaments del sistema de gestió es troben, no obstant, en la col·laboració publico-privada, que ha permès el finançament dels projectes i el consens en l'aplicació de noves iniciatives.

D'altra banda, el model barceloní ha potenciat la relació entre la comunitat i els mercats tot estenent els beneficis de les remodelacions als barri en què es troben situats, i per extensió a la ciutat. És per això que tot projecte va acompanyat de mesures que representen una millora per a veïns i clients.

Mercats de Barcelona ha editat la publicació "Mercats. L'experiència de Barcelona", que podeu consultar en línia en aquesta pàgina o descarregar-vos-la, en què s'expliquen les característiques del "Model Barcelona" de mercats, i que comprèn:

Les renovacions

El sistema de gestió

El Mix comercial

Mesures de confort

Ampliació de serveis i horaris

Capacitació del professionals

Estratègia integrada de comunicació

Els lligams amb el barri

Icones de la ciutat

Promoció de l'alimentació saludable

Eficiència energètica i reducció de residus.

Fitxers relacionats: