Plànol - Guia mercats

Barcelona és una de les poquíssimes ciutats del món que disposa d’una xarxa de mercats públics distribuïts més o menys homogèniament per tot el territori i que donen servei a pràcticament tots els barris.

A més de la seva aportació a la qualitat de vida dels ciutadans, en tant que impulsors d’una dieta sana i equilibrada, els mercats barcelonins també són, en molts casos, els centres neuràlgics dels seus respectius barris. Al seu costat hi trobem sovint altres equipaments públics i al seu voltant hi floreixen comerços complementaris i una animada vida als carrers.

D’altra banda, la diversitat arquitectònica dels mercats municipals esdevé un reflex de la història de la ciutat i els seus ciutadans, des del segle XIX fins avui en dia.

Aquesta publicació proposa una aproximació a la xarxa de mercats de Barcelona tant des del punt de vista arquitectònic com històric, urbanístic i social.

Fitxers relacionats: