Resum anual IMMB 2019

Resum informatiu de les activitats dutes a terme per l'Institut Municipal de Mercats durant el 2019.

Entre els seus continguts, destaquen les dades rellevants i l'evolució de l'exercici; la missió, els valors i les accions de responsabilitat social amb que l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona s'identifica; les infraestructures i recursos que han estat presents aquest any, juntament amb les dades dels mercats que han estat remodelats i els que estan en procés o en projecte. 

També hi figura el balanç de la presència de Mercats de Barcelona a les xarxes socials, així com la comunicació que s'ha fet enguany en les diferents accions i activitats que s'han impulsat, o les filmacions que s'han fet amb els mercats com a escenari. 

En aquest resum també s'hi troba la informació relacionada amb la gestió econòmica de 2019 i s'hi poden consultar els òrgans de govern i l'equip directiu de l'IMMB.

Com a novetat, a més d'estar disponible la versió PDF del document, també es pot consultar una versió digital amb totes les dades.

Fitxers relacionats: 
Enllaços relacionats: