Urbact Markets: mercats que són el cor, l'ànima i el motor de les ciutats

"Urbact Markets: heart, soul and motor cities" és el títol de la publicació editada per Mercats de Barcelona davant la reunió organitzada a Barcelona per cloure el projecte europeu Urbact Markets per a la promoció dels mercats en què han participat diverses ciutats i regions: Attica (Grècia), Dublin (Irlanda), Westminster (Regne Unit), Torí (Itàlia), Suceava (Romania), Tolosa (França), Wroclaw (Polònia), Pecs (Hongria) i Barcelona.

Urbact Markets ha estat un programa liderat per Barcelona i finançat per la Unió Europea amb l'objectiu de promoure el paper dels mercats urbans com a motors econòmics, de regeneració urbana i de sostenibilitat.

A la publicació es recullen les bones pràctiques de les ciutats participants en el projecte, i que tenen a veure tant amb els serveis, com la promoció dels mercats, horaris, estructura i adequació de l'oferta comercial, revitalització urbana, sostenibilitat mediambiental i financera de les instal·lacions i el caràcter social dels mercats com a punt de trobada dels ciutadans.

El text està disponible únicament en anglès, ja que és l'idioma amb què es va redactar originàriament el document.

Fitxers relacionats: