El Mercat de l’Abaceria es traslladarà al provisional de Passeig Sant Joan el 19 de juliol

El mercat comptarà amb 56 parades comercials, de les quals 43 alimentàries i 13 no alimentàries.

Els 56 paradistes del Mercat de l’Abaceria es traslladaran al mercat provisional del Passeig Sant Joan el proper 19 de juliol, un cop s’ha acabat la construcció de l’edifici que allotjarà el mercat durant les obres de l’edifici de Travessera de Gràcia. L’equipament té una superfície de 1.900 m2 més 400 m2 d’altell i està situat entre el carrer Indústria i el carrer Sant Antoni Maria Claret.

Al mercat provisional s’hi instal·laran 43 establiments alimentaris a l’interior i 13 parades de no alimentaris a l’exterior, al costat Llobregat del mercat, amb tancament individual i al mateix pla de façana de la carpa, amb un tendal de protecció. A l’interior, els passadissos són de 3 metres d’amplada i les parades tenen 2 metres de fondària.

El provisional de l’Abaceria tindrà la peculiaritat de tenir també una planta altell de 400 metres quadrats a la banda del carrer Indústria, que estarà destinat a actes culturals o veïnals. En aquest mateix altell se situaran els espais d’administració i serveis higiènics.

La resta de serveis necessaris per al bon funcionament de les instal·lacions se situaran a la planta carrer: cambres frigorífiques, serveis adaptats, tractament de residus, climatització i ventilació, electricitat i enllumenat, aigua sanitària, clavegueram, magatzems i logística. La distribució interior de l’espai comercial té en compte en tots els casos la ubicació de les parades a l’edifici històric del Mercat de l’Abaceria.

La configuració també respon a la voluntat de crear moltes parades amb cantonades per millorar l’atractiu comercial. A més, s’ha procurat no generar zones mortes o fosques.  Per això, les illes de parades centrals del mercat estan disposades de forma transversal, per tal de garantir una bona accessibilitat i visibilitat de les parades.  

Un provisional més lluminós

En conjunt, el mercat provisional s’ha projectat per tal de maximitzar la lluminositat de l’interior. En aquest sentit, la proporció de tancament de façana translúcida respecte al tancament opac és del 40%, molt superior a la de mercats provisionals anteriors. Els accessos al mercat també s’han fet amb grans superfícies vidriades als dos extrems i a la part central de la nau.  Finalment, un altre tret diferencial d’aquest mercat és que s’ha optat perquè les façanes siguin de color gris fosc per tal de potenciar el verd dels arbres i els parterres del Passeig Sant Joan.

Respecte el mercat definitiu, durant els mesos d’estiu es tramitaran els projectes d’enderroc, i contractació i execució del projecte del mercat definitiu del mercat de Travessera de Gràcia, amb l’objectiu de començar els treballs d’enderroc a l’inici de la tardor. 

Accessos i circulacions a l’exterior del mercat

A la banda Llobregat del mercat, on se situen les 13 parades de productes no alimentaris, s’ubica un pas lateral de 4,5 metres d’amplada paral·lel a la calçada en sentit descendent que garanteix la circulació de vianants del Passeig Sant Joan. A l’extrem superior, a la banda del carrer Sant Antoni Maria Claret, queda un espai ampli al voltant de la font circular existent. I a la banda inferior, a la banda del carrer Indústria, s’ha desplaçat el pas de vianants per tal de garantir la seguretat dels vianants.