Els horaris dels mercats durant la vigília de Sant Joan

La majoria dels mercats mantenen els seus horaris habituals durant aquests dies.

Els mercats adapten els seus horaris durant la vigília de Sant Joan per tal d’adaptar-se a les necessitats de la seva clientela davant la celebració de la revetlla. La majoria dels mercats de la ciutat mantenen els seus horaris habituals, els que no ho fan són els següents:

Mercat de Sant Gervasi: El 23 de juny obre de 8 a 20 hores.

Mercat de la Concepció: El 23 de juny obre de 8 a 15 hores.

Mercat Hostafrancs: Totes les vigílies de festiu no tanca al migdia.

Mercat del Carmel: El 23 de juny obert de 7.30 a 15 hores.

Mercat del Clot: El 23 de juny obert de 7.30 a 16.30 i el 25 de juny de 7.30 a 20 hores.