Els mercats obren i extremen les precaucions

S'extremaran les mesures i es prendran totes les precaucions necessaries per garantir l'abastament alimentari a tota la ciutadania en un entorn el més segur possible.

A partir del dissabte 13 de març s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció de la Covid-19 a tot el territori.

En l’àmbit dels establiments i de les activitats comercials les afectacions impliquen el tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d’aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d’aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat. És per això que els Mercats de Barcelona seguiran obrint les seves portes, garantint així l’abastament d’alimentació a la ciutadania.

En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major. Així, els mercats extremaran les accions per prevenir l’expansió de la malaltia i prendran totes les precaucions recomanades.

Les noves mesures també impliquen el tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d’aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.