Els Mercats són el tercer servei més ben valorat de la ciutat

Amb un 7,4 de nota es manté el notable que la ciutadania atorga als Mercats de Barcelona des de l'any 2015.

L’Enquesta de Serveis Municipals del 2020 torna a situar els Mercats de Barcelona al capdamunt de la llista de serveis més ben valorats de la ciutat, només per darrere el bombers i la xarxa de biblioteques i empatant amb els centres cívics. Així, els mercats aproven amb molt bona nota: un 7,4.

A més, la ciutadania creu que és el segon servei de la ciutat que ha millorat més l’últim any: un 44,2% de les persones enquestades creu que els mercats han millorat mentre que un 26,6% pensen que estan igual i només un 11,9% diuen que han empitjorat. L’únic servei que està per damunt dels mercats en aquest cas és l’autobús.

Des dels inicis d’aquesta enquesta, l’any 1996, els Mercats de Barcelona han millorat la seva puntuació constantment, augmentant pràcticament una dècima i arribant a l’actualitat amb aquest notable que es manté des del 2015.