Enquesta d’hàbits de consum i de compra a la província de Barcelona

Els resultats de l'anàlisi de la demarcació de Barcelona al llarg del 2019 expliquen com i on es realitzen les compres.

L’enquesta sobre els hàbits de consum a la província de Barcelona mostra que, per a les compres d’alimentació, la freqüència es de 2 o 3 vegades per setmana a l’alimentació fresca, mentre la resta d’alimentació es compra un cop per setmana. En aquest sentit, la proximitat continua sent un factor fonamental en la localització d’aquestes compres d’alimentació, per això és realitzen majoritàriament als barris de residència , tant pel que fa a l’alimentació fresca com a la resta d’aliments. Una proximitat molt ben valorada en el cas dels mercats municipals i de les botigues de barri, així com dels eixos comercials.

Curiosament, entre les persones que  es desplacen fora del seu barri i/o municipi per a realitzar compres d’alimentació fresca, un 10% realitza el desplaçament per anar a cercar un mercat municipal concret.

El dia de compra dels productes quotidians (alimentació fresca, resta alimentació i productes habituals no alimentaris) es realitza de dilluns a dijous i, principalment, les compres es realitzen abans de la 13h.

En les compres de productes de consum quotidià no alimentari hi ha més variabilitat en la freqüència de compra, encara que se situen en freqüències mensuals. Sobre la freqüència de les compres d’equipament de la persona es concentren majoritàriament entre 3 i 6 mesos, i tenen un comportament marcadament estacional. Finalment, les compres d’equipament de la llar, al tenir en general una major durada, es compren en menor freqüència,

Metodologia de l’anàlisi dels hàbits de consum i compra del 2019

La Gerència de Serveis de Comerç contribueix al coneixement de l’estat del comerç dels municipis barcelonins. I és amb aquest objectiu que ofereixen un anàlisi dels hàbits de consum i compra a la demarcació de Barcelona, contingut basat en una enquesta telefònica realitzada als responsables de compra d’unes 8.000 llars familiars principals (residències habituals).

L’enquesta es basa en el coneixement dels diferents perfils de llars i consumidors, les seves preferències, hàbits i motivacions de compra. Aquesta operativa estadística es realitzarà cada dos anys per conèixer la seva evolució en el temps.