L’Ajuntament presenta les properes inversions als mercats municipals

La fortalesa dels mercats municipals constitueixen un factor fonamental per a la reactivació dels eixos comercials del seu entorn i els barris on estan ubicats.

L’Ajuntament invertirà 96.020.049 euros en els mercats municipals entre els anys 2020 i el 2023. Un total de 70.625.100 euros es dedicaran a grans reformes i millores en set mercats: Abaceria, Sant Andreu, Horta, Montserrat, Besòs, Galvany i Sagrada Família. Es destinen  altres 22.623.082 euros més al Pla general d’obres, millores i manteniment, i s’invertirà una darrera partida de 2.771.868 euros d’inversió al Pla de Digitalització dels mercats de Barcelona, en la que s’inclou la infraestructura necessària per tirar endavant el pla en els 40 edificis de la xarxa de mercats municipals. Cal destacar també el significatiu increment dels recursos destinats a garantir el bon estat de funcionament i servei del mercat (23,5 % del total de la inversió) i els criteris de sostenibilitat introduïts en les actuacions, des de la implantació de il·luminació LED fins a les millores en la climatització passant per les infraestructures per al reciclatge i la reutilització.

Amb la inversió prevista fins el 2023, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona continua mantenint el ritme d’inversions que ha mantingut en els darrers anys amb la vista posada en què actuïn com a locomotores per a la dinamització i reactivació dels diferents eixos comercials de la ciutat. Els mercats sempre han actuat com a tal. En el darrer any, amb la pandèmia, s‘ha constatat com aquests equipaments comercials tenen la capacitat d’atreure clientela fins i tot en els moments més difícils i d’arrossegar i ajudar a dinamitzar el comerç de proximitat que tenen al voltant. És per això que en aquest context la inversió en els mercats municipals és, si cap, encara més necessària. Amb les obres previstes per als propers anys, pràcticament es finalitza la renovació integral de tots els equipaments.

Les inversions en rehabilitació i millora dels mercats són finançades majoritàriament per l’Ajuntament de Barcelona. També hi contribueixen, en menor grau, els operadors dels mercats i l’Institut Municipal de Mercats (IMMB) amb recursos propis. L’Institut Municipal de Mercats planifica les actuacions a desenvolupar en els mercats, elabora i executa projectes de transformació i millora i també els derivats de les necessitats de manteniment i actualització dels espais i les instal·lacions. Progressivament les inversions en grans remodelacions aniran cedint protagonisme als nous projectes en el marc de la digitalització i actualització comercial dels Mercats, un cop es vagin completant les remodelacions de tots els edificis dels mercats.

Barcelona compta amb 39 mercats alimentaris i 4 no alimentaris en 40 edificis, que acullen fins a 2.143 establiments. Durant el 2020, van rebre 46.388.777 visitants presencials i es van arribar a multiplicar per 10 les comandes online i per telèfon. El 66% dels barcelonins i barcelonines compren en els mercats i, en conjunt, la població els dona una puntuació mitjana de 7,7 sobre 10.

Al llarg de la seva evolució, les demandes dels barcelonins i les barcelonines es van incorporant als serveis dels mercats, ajuden a millorar-ne l’oferta i contribuint així a incrementar-ne la competitivitat. Així, en les darreres dècades, els mercats han adaptat les seves infraestructures, han modernitzat les parades i els serveis logístics i de gestió de residus, i han promogut nous serveis, com el lliurament a domicili, l’estacionament o el pagament amb targeta.

Després d’actualitzar els edificis, s’obre l’etapa d’actualització dels continguts i canals

El context d’emergència sanitària de l’any 2020, encara vigent enguany, ha reforçat la necessitat d’accelerar el procés de digitalització, un procés en el qual s’invertiran 2.771.867,87 euros al llarg del període 2020-2023. Aquesta inversió inclourà la instal·lació de la infraestructura necessària perquè els 40 edificis de mercats tinguin la capacitat i les eines per competir en un entorn comercial cada vegada més digital.

L’aposta dels mercats pels productes frescos, de qualitat i saludables; per la professionalització i el tracte personalitzat; i per la cohesió social i la dinamització comercial del territori on estan situats ha fet del model “mercats de Barcelona” un model d’èxit i un exponent clar de gestió publico-privada que s’ha convertit en un referent internacional.

L’actualització de les infraestructures dels mercats i la reforma dels seus edificis ha contribuït decididament a aquest model d’èxit. Ara es dona un pas més. En els darrers anys, i amb especial incidència en els propers anys que ara encarem, l’actualització de la gestió, dels canals de venda i de la relació amb els ciutadans pels mitjans digitals han de ser els pilars per mantenir el model de xarxa de mercats que ha fet de Barcelona un referent que ciutats de tot el món prenen com a model per a les seves polítiques municipals. Per això en els darrers mesos s’ha posat en marxa el Pla de Digitalització dels Mercats de Barcelona, que incorpora com a peça destacada la posada en marxa del marketplace únic de tots els mercats de Barcelona.

Quatre grans transformacions de mercats i tres grans millores

Actualment hi ha en marxa quatre grans transformacions de mercats (Sant Andreu, Abaceria, Montserrat i Horta), que sumen un import de 63.086.984 euros, i tres grans millores (Besòs, Galvany i Sagrada Família), amb un pressupost de 7.538.116 euros.

Sant Andreu

L’edifici del mercat definitiu de Sant Andreu tindrà una superfície de 1.240 m2 amb una planta soterrani de 1.218 m2 i una planta sota coberta de 60m2. El segon immoble, situat sota els porxos de la plaça del Mercadal i que està destinat a administració i local de vendes té una superfície de 554m2 dividida en tres plantes.

El volum de l’edifici s’ha rebaixat, el que juntament amb el perímetre de vidre del mercat, dota l’equipament d’una gran transparència visual. El projecte també contempla la urbanització limítrof. L’edifici està format per 2 plantes: planta baixa i soterrani i, un cop acabades les actuacions de remodelació, comptarà amb la següent distribució:

  • Planta baixa (1.240 m2): comptarà amb l’espai de venda de producte fresc (21 comerços)
  • Planta soterrani -1 (1.218 m2): espais de logística del mercat, destinat a magatzems i cambres frigorífiques, un habitacle de brossa connectat amb el de planta baixa i instal·lacions.

El Local de Vendes, que es troba en un edifici perimetral, tindrà la següent distribució:

  • Planta baixa (370m2): comptarà amb l’espai per ubicar els 5 comerços no alimentaris.
  • Plantes 1 i 2 (140+140 m2): Destinats a oficines i sala d’actes.

La construcció de l’edifici del mercat està previst que finalitzi al juny-juliol de 2021. Un cop es completi l’edifici, els comerciants començaran les obres de cada una de les seves parades. Es preveu que el nou mercat entri en funcionament en el darrer trimestre de l’any 2021 i sempre d’acord amb la data que es consensuï amb els mateixos comerciants. Durant el 2022 s’acabaran d’urbanitzar els entorns.

Abaceria

El nou Mercat de l’Abaceria es transformarà per convertir-se en un eix vertebrador i integrador al barri de la Vila de Gràcia. El projecte s’ha modificat per tal de donar resposta a les demandes d’entitats i associacions del barri, que demanaven més espais en un barri especialment dens. El projecte inclou una tercera planta soterrània on s’hi habilitaran magatzems per a entitats i associacions de la Vila de Gràcia, i la nova disposició permetrà crear un nou espai públic exterior, de 1.120 metres quadrats per a ús i estada dels veïns i les veïnes. Les parades de l’interior del mercat podran interactuar amb el carrer gràcies al recobriment majoritàriament de vidre. El mercat definitiu comptarà amb una superfície construïda de 14.561 m2.

La rehabilitació integral de l’edifici històric del Mercat de l’Abaceria preveu la incorporació de nous operadors que complementin l’oferta de fresc del mercat, entre els quals un espai d’economia cooperativa i un autoservei, i dotarà l’equipament dels serveis i logística que ja tenen la gran majoria de mercats de la ciutat per facilitar les diverses activitats que es desenvolupin.

Al 2020 s’ha realitzat l’enderroc de l’antic mercat i s’ha redactat el projecte bàsic. Ja en 2021, en les properes setmanes quedarà redactat el projecte executiu i s’adjudicaran les obres. L’inici de les obres es preveu per a finals de 2021 o molt a l’inici del 2022.

Horta

El projecte d’actuació al Mercat d’Horta contempla la intervenció física de l’actual edifici, dotant-lo de totes les instal·lacions necessàries. El projecte contempla la reordenació de la sala de vendes basada en l’aplicació d’un nou mix comercial, que s’adapti a l’equilibri entre l’oferta i la demanda de l’àrea d’influència del mercat, l’ampliació de passadissos, millora dels accessos i la possible introducció de noves activitats que actualment no són presents en el mercat.

El projecte conservarà l’estructura de formigó i tindrà un tancament exterior nou vidrat  que permetrà veure l’estructura de l’edifici. L’espai central es conservarà tal i com està actualment, amb un gran lluernari en el tram central que ajudarà a potenciar les característiques de l’edifici històric.

La idea del projecte és conservar l’impacte actual de l’edifici amb una cruïlla perimetral d’alçada baixa i un tram central de major alçada. I a la vegada, aconseguir un nou equipament que recordi la tradició dels mercats històrics de Barcelona però amb materials nous. El projecte està pensat per facilitar la circulació entre les diferents zones i dotar del màxim de llum natural difosa i tamisada la planta de mercat i la d’autoservei.

Així, a nivell del carrer Tajo es situarà la planta del mercat del fresc. Es realitzarà també una planta primera amb doble accés des del carrer Josep de Serradesanferm i unes escales mecàniques des del carrer Tajo. A la planta inferior també s’hi ubicarà un autoservei de producte no fresc, que complementi l’oferta del mercat.

Per tal de no desvincular l’espai del mercat del fresc i de l’autoservei es preveu que l’espai central sigui a triple alçada amb llum zenital que permeti comunicar espacialment i visualment les dues plantes. Igualment en una planta superior  es situaran les oficines , espais polivalents, i els espais de maquinària.

Finalment, pel que fa a les plantes soterrades, a la planta-1 es preveu un aparcament i a la planta -2 els espais logístics.

Durant el 2020, s’ha iniciat la licitació del projecte de licitació del mercat, al 2021 es redactaran els projectes i es construirà el mercat provisional. També s’iniciarà el projecte bàsic del nou mercat. Entre 2022 i 2023 es redactaran els projectes i es començarà l’execució de les obres del nou mercat.

Montserrat

El projecte preveu que el nou mercat comptarà amb 7.500 m2 de superfície. El desnivell de 10 metres del terreny on estarà ubicat s’equilibrarà amb un edifici que contindrà la topografia i que tindrà diferents accessos a diferents nivells. El projecte preveu un edifici trapezoïdal amb accessos des de les cantonades.

A les plantes sobre rasant es situarà el mercat tradicional amb 25 establiments alimentaris, un bar-cafeteria i 5 establiments exteriors, i una superfície comercial, de 1.300m2 i el hall d’accés. Les plantes sota rasant es destinaran a magatzems i espais logístics al nivell -1 i a un aparcament de 50 places al nivell -2.

La construcció del nou Mercat de Montserrat suposa també una replantejament de l’espai que hi ha entre els carrers Via Favència, Aiguablava, carrer de les Torres i Camí Vell de la Pedrera, amb la voluntat que continuï sent un node de relació entre els diferents barris del voltant. Es preveu mantenir part de les arcades de l’actual edifici del mercat (al sudoest de la peça), situant la nova edificació a la banda nordest de l’illa. Al mig, quedarà un ampli espai central que servirà com a plaça i com a via de connexió entre les diferents part del districte. A diferència de la resta de mercats municipals no serà necessari instal•lar, doncs, un mercat provisional, ja que el nou mercat s’ubicarà en un edifici de nova construcció.

Durant el 2020 s’ha redactat el projecte bàsic, s’ha iniciat el procés de reordenació comercial i s’ha publicat el Pla Especial Urbanístic dels entorns.  En el 2021 es redactarà el projecte executiu del mercat, s’adjudicaran les obres i s’iniciaran els treballs constructius. Entre el 2022 i el 2023 és previst que s’executin les obres.

Besòs

mercat encara la fase II del projecte de millora del mercat una vegada realitzat el trasllat de la zona logística i l’ordenació comercial amb la millora dels accessos dels mercats per tal de continuar mantenint el seu caràcter com a equipament de referència en la distribució alimentària del barri.

Galvany:

Gran part de les instal·lacions elèctriques son les originals o modificacions parcials que s’han anat realitzant per poder-se adequar a les necessitats puntuals, les instal·lacions son obsoletes i es troben en molt males condicions.

La necessitat d’actualitzar i posar en normativa la instal·lació de tot el sistema elèctric del mercat han propiciat que l’IMMB demanes  una ampliació de potència elèctrica i canvi de tensió en el mercat.

Durant ‘any 2021 és previst elaborar del Pla Director per a la remodelació futura del mercat.

Sagrada Família:

Reordenació comercial de la sala de vendes i la seva adaptació, atenent als requeriments de remodelació del centre cívic de la Sagrada Família i el conjunt d’equipaments d’aquesta illa.

El manteniment de la xarxa, prioritari

A banda dels 7 mercats on es faran obres de gran abast, en el període 2020-2023 també s’invertiran 22,4 milions d’euros a millores generals i manteniment de la xarxa. Durant l’any 2020, s’han realitzat actuacions en 35 mercats i durant l’any 2021 es previst actuacions a 23 mercats municipals. Pel que fa als anys 2022 i 2023, les actuacions d’obres, millores i manteniment estan en procés de priorització.

Així, en el període 2020-2021 s’estan realitzant obres de millora a Abaceria (provisional), Barcelona, Bellcaire-Encants Glòries, Besòs, Bon Pastor, Boqueria, Canyelles, Carmel, Clot, Concepció, Estrella, Felip`II, Fort Pienc, Guinardó, Guineueta, Horta, Hostafrancs, Les Corts, Lesseps, Llibertat, Marina, Mercè, Montserrat, Ninot, Provençals, Sagrada Família, Sant Andreu (provisional), Sant Antoni, Sant Martí, Sant Gervasi, Santa Caterina, Sants, Sarrià, Tres Torres, i Vall d’Hebron.