Nova data per presentar sol·licituds als Premis Nacionals de Comerç i als Establiments Comercials Centenaris

Aquests Premis tenen com a objectiu donar reconeixement a les actuacions o establiments comercials que han destacat per la seva trajectòria, innovació i contribució al prestigi del comerç.

Els Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya distingeixen les persones que tinguin un establiment operatiu a Catalunya i que hagin destacat per la seva iniciativa comercial. També es té en compte la seva contribució al prestigi del comerç i, en particular, al comerç urbà de proximitat.

Per aquest premi, que ha allargat el termini de presentació de sol·licituds fins el 5 d’agost de 2019, s’han establert fins a 4 categories diferents.

  • Premi a la Iniciativa Empresarial (candidats: persones físiques o jurídiques).
  • Premi a la Iniciativa Col·lectiva Territorial (candidats: entitats territorials de comerç i de serveis) i Premi a la Iniciativa Col·lectiva Sectorial (candidats: centrals de compres, associacions, federacions i gremis sectorials de comerç i de serveis).
  • Premi Nacional de Comerç, dotat amb 10.000 euros (només hi poden optar les candidatures que s’han presentat per alguna de les categories anteriors).
  • Premi a la Gestió Pública en l’àmbit del sector comercial (candidats: ajuntaments i d’altres ens públics).

Pel que fa als Premis als Establiments Centenaris de la Generalitat de Catalunya, el seu objectiu és distingir els establiments i Mercats Municipals en actiu que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients. En aquest cas, s’han establert dues categories:

  • Per als establiments de cent o més anys d’antiguitat.
  • Per aquells establiments que acreditin cent cinquanta o més anys d’història.