Oberta la convocatòria general de subvencions de comerç de 2020

En el cas de les associacions de comerciants dels mercats municipals podran presentar sol·licitud exclusivament per la modalitat d) i en concepte d'adhesió al projecte VIBA.

Des del 2 de gener i fins al 30 de gener, les associacions de comerciants territorials o sectorials, les entitats de comerç sense afany de lucre i les associacions de comerciants dels mercats municipals de la ciutat poden concórrer a la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020. Amb la voluntat de continuar fomentant el comerç de proximitat i la promoció econòmica als barris, l’Ajuntament de Barcelona ha pressupostat enguany un total d’1.620.000 euros en ajudes per a aquest sector.

Concretament, en aquesta convocatòria, l’àmbit de comerç rep el nom de Comerç de proximitat i promoció econòmica” i es distingeix per la lletra “N”. Com ja va passar en edicions anteriors, l’Ajuntament de Barcelona ha establert quatre programes per als quals es poden sol·licitar subvencions. Són el d’accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat (N.a.); el de suport professional a la gestió del projecte de l’entitat (N.b.); el de projectes de millora en la digitalització del comerç (N.c.), i el de projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digital (N.d.).

En el cas de les associacions de comerciants dels mercats municipals podran presentar sol·licitud exclusivament per la modalitat d) i en concepte d’adhesió al projecte VIBA.

Na)  Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat. Les accions que s’hi acullin hauran de tenir com a finalitat fomentar activitats dinterès públic o social que dinamitzin el comerç de proximitat; promoguin lassociacionisme comercial territorial o sectorial, potenciïn fórmules de col·laboració publicoprivades, dautogestió o altres; i millorin la competitivitat del comerç de la ciutat, així com generar sinergies amb altres sectors econòmics o socials. De la mateixa manera, també és un requisit indispensable que les accions d’aquest programa promoguin bones pràctiques mediambientals i de responsabilitat social, i que contribueixin a millorar les competències professionals de les persones que treballen al sector. Cal tenir en compte que hi ha diverses limitacions que cal consultar a les bases.

Nb) Suport professional a la gestió del projecte de l’entitat. En aquest apartat, cal tenir en compte que la convocatòria entén per “suport professional a la gestió” les tasques realitzades per una persona dinamitzadora comercial, administrativa i/o de comunicació. El suport professional pot ser prestat pel personal fix o eventual contractat per l’entitat o bé per tercers. A més, les associacions de comerciants territorials poden també presentar projectes conjunts, amb un mínim de dues associacions. Cal tenir en compte que també hi ha diverses limitacions que cal consultar a les bases.

Nc) Accions en l’àmbit de la digitalització del comerç. S’hi poden acollir accions que promoguin la presència bàsica o àmplia a Internet, aquelles que potenciïn la presència activa o lampliació de la cartera de serveis de lassociació o la creació o actualització de xarxes socials i continguts digitals, entre d’altres. És requisit necessari fer el Qüestionari de presència a Internet”. Cal tenir en compte que també hi ha diverses limitacions que cal consultar a les bases. LOficina dAtenció a les Empreses (OAE) ofereix assessorament per dur a terme aquest tràmit concret.

Nd) Projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digital. Comprenen accions de millora en l’àmbit de la digitalització del comerç per fomentar lintercanvi i la col·laboració entre lecosistema comercial i digital de Barcelona amb iniciatives que tinguin com a objectiu la promoció del comerç local. Va dirigit, per exemple, a projectes de col·laboració entre un mínim de dues entitats de comerç amb lobjectiu de fomentar la transició del comerç cap a lomnicanalitat dels seus associats com la venda, el catàleg en línia o el lliurament a domicili. Ladhesió al projecte de la targeta de fidelització del comerç Viba és subvencionable amb un màxim de 1.000 €. Com en lanterior punt, cal realitzar el Qüestionari de presència a Internet”, i lOAE en pot fer lassessorament.

Més informació