Publicat l'atorgament de les subvencions 2019 de l'IMMB

S'han contemplat dues línies de subvencions: per a serveis generals i per a la promoció comercial.

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) informa que s’ha publicat l’atorgament provisional de les subvencions per a l’any 2019. Enguany s’han contemplat dues línies de subvencions: les subvencions per a serveis generals i les subvencions per a promoció comercial.

D’aquesta manera, i segons la publicació provisional, fins a 36 mercats de Barcelona rebran les subvencions de l’IMMB per a serveis generals i per a promoció comercial. Els imports concedits per entitat oscil·len entre els 1.800 euros i els 21.200 euros. D’altra banda, els gremis de fruiters i de peixaters també han quedat inclsosos en la publicació provisional, que els concedeix uns imports d’11.000 i 9.000 euros respectivament.

Podeu consultar la publicació de l’atorgament provisional de les subvencions en aquest enllaç.

 

Les dues línies de subvencions

En primer lloc, subvencions per a serveis generals. Destinades a contribuir econòmicament amb les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona, en les despeses generals relacionades amb la gestió dels serveis dels equipaments que acullen els diferents mercats de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i concretament en tot allò relacionat amb les obligacions recollides en els arts. 42 i 59 de l’ordenança de mercats vigent. Així mateix, s’han valorat aquelles iniciatives que es destinin a projectes de millora energètica, sostenibilitat, contractació responsable, innovació i, en definitiva, tot allò que contribueixi a impulsar la qualitat i l’excel·lència. Aquesta línia de subvenció queda reservada únicament a les associacions de venedors dels mercats.

En segon lloc, subvencions per a promoció comercial. Destinades a posicionar els mercats municipals com a generadors d’ experiències comercials i socials i també a fer d’aquests equipaments un motor d’iniciatives enfocades a la modernització dels canals comercials de la ciutat. S’han recollit totes aquelles activitats o iniciatives que ajudin a incentivar l’activitat als mercats municipals i també les que impulsin nous canals de comerç digital.

Els projectes impulsats amb aquesta subvenció seran sempre referents a l’any 2019, i amb un termini màxim de realització fins a 15 de gener de 2020, entenent que aquest període final engloba les possibles activitats relacionades amb les festes que es fan a la campanya conjunta de Nadal i Reis. En aquesta línia de subvenció han pogut participar tant les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona com els gremis de venedors de la província de Barcelona representats als mercats de la ciutat.

Pel que fa a ambdues línies de subvenció, s’han valorat tots aquells projectes que potenciïn la innovació, la digitalització i, en definitiva, la modernització i eficiència del comerç de proximitat.