Voluntaris municipals col·laboren als mercats per garantir el seu bon funcionament

Han dedicat les jornades als serveis de repartiment a domicili i al control d’accessos dels mercats.

Durant les darreres setmanes, grups de treballadors municipals han fet de voluntaris als mercats de Barcelona garantint el control als accessos de les instal·lacions, comprovant que els clients i clientes respectin les mesures de seguretat per tal de prevenir contagis, i col·laborant en el procés de repartiments a domicili a la ciutadania.

En total, hi han participat 40 persones voluntàries, de les quals 34 ho han fet al control d’accessos dels mercats, i 6 ho han fet als serveis de repartiment a domicili. Concretament, aquestes últimes han estat als mercats de Sagrada Família, Santa Caterina, Estrella, Horta, Concepció i Ninot.

Aquest conveni de col·laboració sorgeix d’una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de seguir garantint els serveis essencials a la ciutadania durant el confinament.