Auctions

Aquesta secció us informa de les subhastes que es convoquen per a l’obtenció de les autoritzacions d’ús de parades, magatzems i d’altres espais de domini públic dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

Expedient 205/21, que finalitza el 27 de maig del 2021 a les 14.00 hores, fa referència a l'adjudicació de les autoritzacions d'ús dels llocs de venda de diversos mercats municipals de Barcelona.