0
mercats municipals
0
equipaments
0
persones treballant
0 M€
de facturació anual

Avui Barcelona, amb una població de 1.620.343 habitants, disposa de 43 mercats municipals, distribuïts en 40 equipaments, en què treballen unes  7.500 persones, la majoria de les quals se situen dins la franja de 30 a 49 anys. Prop de la meitat dels establiments han fet reformes als darrers anys i, pel que fa al volum de negoci, la seva facturació anual és d’uns 950 milions d’euros. Els mercats reben 67.000.000 visites anuals.

Nombre d’establiments
Any Alimentari No alimentari Total
2015 1.731 776 2.507
2016 1.667 775 2.442
2017 1.557 755 2.312
2018 1.472 719 2.191
2019 1.430 713 2.143

Font: IMMB

L’any 2019, hi ha als mercats de Barcelona 2.143 establiments, dels quals 1.430 estan en mercats d’alimentació i els 713 restants són establiments no alimentaris. Els districtes amb més establiments alimentaris són Ciutat Vella, en què destaca especialment el mercat de La Boqueria; l’Eixample, amb els mercats de Sant Antoni, El Ninot i La Concepció com a més importants, i Nou Barris, que amb set mercats és el districte més ben proveït d’establiments alimentaris.

Valoració dels mercats
i factors de satisfacció

Els mercats tenen una gran acceptació i, en general, són molt ben valorats entre els ciutadans. Concretament, el nombre de ciutadans que han valorat la gestió municipal dels mercats amb un 10 s’ha doblat, en passar del 4,6% l’any 2015 al 9,4% el 2019. Alhora, el 55,4% consideren que els mercats han millorat al darrer any.
Valoració dels mercats (de 0 a 10)
Any En general Pels usuaris
2015 7,30 7,50
2016 7,30 7,50
2017 7,30 7,50
2018 7,50 7,70
2019 7,50 7,70

S’observa, doncs, que tant la valoració general com la dels usuaris dels mercats presenten una tendència a l’alça des del 2015.

Hàbit de compra de producte fresc
  • 38% al supermercat

  • 32% al mercat municipal

  • 28% a la botiga de barri/especialitzada

  • 2% en altres establiments

La quota de mercat en producte fresc és molt significativa i demostra que els mercats continuen essent una bona opció, davant de la política de frescos  que han impulsat les grans superfícies i d’altres operadors especialistes. Així doncs, els mercats tenen, en la varietat de l’oferta, especialment de  productes frescos, en l’atenció personal i en l’especialització i la qualitat, els seus valors principals.

Per a més informació
descarrega el capítol complet

Presentació

Capítol 02