0
treballadors i treballadores
0
dones
0
homes

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona s’estructura a partir de la direcció política, formada per la Regidoria de Mercats, que en presideix el  Consell Rector, i una direcció executiva, liderada per la Gerència. A partir de la Gerència, s’estructuren les direccions i els departaments de l’IMMB on  s’adscriu el personal.

Presidència
Montserrat Ballarín Espuña
(PSC)
Vicepresidència
Jordi Martí Grau
(BeC)
Gerència
Màxim López Manresa
A partir del III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona 2020-2023, l’IMMB ha decidit aquest 2019 endegar el seu propi pla.
L’objectiu és adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. S’ha d’elaborar i aplicar un pla intern d’igualtat  que formi part integral del conveni col·lectiu o de l’acord de condicions de treball del personal que sigui aplicable, en els termes que es preveuen.

Per a més informació
descarrega el capítol complet

Capítol 05