Esteu aquí

Primer tram en execució

ACTUALITZAT: El 6 d'abril de 2019 finalitzen les obres del primer tram de la nova Meridiana, entre els carrers Independència i Mallorca.

L'Ajuntament de Barcelona va presentar, aquest gener de 2018, els projectes per a iniciar la transformació dels primers trams per executar en el marc del procés de transformació de l'avinguda Meridiana en un eix cívic per la ciutat i els barris de l'entorn.

La nova Meridiana tindrà més espai per al vianant, oferirà més llocs d’estada i arbrat i donarà més pes a la bicicleta i el transport públic.Es tracta del tram comprès entre el futur parc de les Glòries (carrer de la Independència) i el carrer de Mallorca, a executar entre juny del 2018 i març del 2019, que es dividirà en tres seccions diferents en funció de les característiques de cada espai. Està previst destinar-hi una inversió d'aproximadament 11 milions d’euros i actuar sobre una superfície total de 52.000 metres quadrats i una longitud de 800 metres.

Les intervencions que s’impulsaran ara tenen en compte tota la feina feta durant el procés participatiu fet al llarg dels últims mesos, amb més de 700 participants. S’hi ha abordat tant la millora de tota l’avinguda com la potenciació dels eixos cívics transversals, que han de permetre connectar els barris a l’entorn de la Meridiana.

El procés s’ha desenvolupat amb perspectiva de gènere per treballar en detall i a escala de carrer i cantonada elements que poden millorar la vida quotidiana de les persones. Això ha permès definir eixos transversals, itineraris del dia a dia de les persones, definir actuacions prioritàries en les cruïlles, detectar punts foscos, etc. Aquesta mirada impregna la transformació que es durà a terme ara i també totes les intervencions futures que es facin al llarg de l’avinguda.

Del carrer Independència al carrer d'Aragó

Aquesta secció del tram permetrà donar continuïtat al verd entre el futur parc de les Glòries i la rambla Guipúscoa, millorant la rambla central existent amb noves zones verdes, espais d'estada i esbarjo.

En aquest tram es deixa enrere la configuració actual de tres carrils de sortida (dos per a vehicles i un carril bus) i un únic carril d’entrada més dos cordons d’aparcament en semibateria. Així, la calçada passarà a tenir dos carrils per banda (un per a vehicles i un carril bus), una rambla central de 16 metres d’amplada amb espai per al passeig i arbrat, i voreres amples (de 8,40 i 9,20 metres). Alhora, el carril bici serà segregat i s’ubicarà a cada costat de la rambla.

Del carrer d'Aragó al carrer de València

En aquesta secció hi haurà tres carrils per banda, de manera que se n’eliminarà un d’entrada (actualment n’hi ha quatre d’entrada i tres de sortida).

En aquest cas, l’espai verd central serà de 9,50 metres d’amplada i inclourà un nou carril bici bidireccional. Les voreres també seran més amples (entre 11,40 i 11,80 metres) i hi haurà espai per l’arbrat i la vegetació.

Del carrer de València al carrer de Mallorca

Finalment, aquesta secció comptarà amb un carril menys d'entrada i la via quedarà amb tres carrils d’entrada i quatre de sortida (tres per a vehicles i un de bus), de manera que se n’eliminarà un d’entrada.

L’espai destinat al vianant i la bicicleta serà similar al tram anterior: un espai verd central que incorporarà un carril bici bidireccional, més espai per als vianants a les voreres i increment de l’arbrat i vegetació. Serà la fase prèvia a la solució implantada a la secció entre el carrer d'Aragó i el carrer de València.

Estudis de mobilitat Glòries-Mallorca

Al llarg dels últims mesos l’Ajuntament ha elaborat un estudi del comportament de la mobilitat en la futura Meridiana en l’àmbit Glòries-Mallorca. A partir de l’anàlisi de 123 punts diferents en dies laborables i en hora punta matinal (de 6.00 a 12.00 hores), s’ha comparat la situació actual de mobilitat i l’escenari futur, amb un carril menys en sentit d’entrada entre Mallorca i Aragó, pel que fa a l’afectació en les vies alternatives de circulació.

A la vista dels resultats, es conclou que els canvis produïts per la nova secció de l’avinguda són assumibles, ja que en general els nivells de servei no es veuen afectats per les actuacions realitzades a l’escenari futur i es mantenen o milloren totes les vies alternatives en gairebé totes les franges horàries.

Actuacions a curt termini a la resta de l'avinguda

Entre Mallorca i Fabra i Puig, s’implementaran mesures a curt termini per millorar la mobilitat i la seguretat: hi haurà un nou intercanviador d’autobusos interurbans a la Sagrera i es reduirà l’amplada dels carrils per ampliar els espais centrals de refugi.

Per avaluar com continua la transformació global fins a Fabra i Puig, es duran a terme estudis que tindran en compte els condicionants de mobilitat en l’escenari 2020 i mesures ja implementades com els nous carrils bus de la Meridiana.