Conferència Tramvia - Ciutat

Són nombroses les ciutats europees i de la resta del món que projecten el tramvia urbà i metropolità com un sistema més per millorar la seva xarxa de transport públic, possibilitant un increment de l’oferta de transport públic i, per tant, de la seva demanda, basant-se en opcions eficients, més sostenibles i accessibles, i que s’incorporen a la ciutat millorant-la i fent-la més saludable. Barcelona és una d’aquestes ciutats. La connexió de la seva xarxa tramviària ha esdevingut un projecte clau no només per al model de mobilitat de la ciutat sinó també per al mateix model de ciutat. Es promou que els vianants, els ciclistes i el transport públic, per aquest ordre, tinguin prioritat per circular per la ciutat, en detriment del vehicle privat. L’increment de la contaminació atmosfèrica i de gasos amb efecte d’hivernacle així com l’excés de soroll i d’ocupació de l’espai públic per cotxes i motos, ha fet que experts i administracions busquin solucions per fer de Barcelona una ciutat més saludable i també més equitativa.

Nombrosos experts en mobilitat i urbanisme de la ciutat de Barcelona, així com d’altres de la resta d’Europa i del món, opinen que Barcelona necessita unificar les seves xarxes tramviàries existents i que la millor manera de fer-ho és amb un nou tramvia que lligui les línies actuals i faci que no només serveixin millor a les necessitats dels ciutadans de Barcelona sinó també de la seva àrea metropolitana. 

Durant la conferència internacional “Tramvia-Ciutat” que va tenir lloc el 7 i 8 de març de 2017 a Barcelona es van analitzar les potencialitats i el futur d’aquest mitjà de transport. L’acte el va organitzar la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través de l’Institut de Sostenibilitat i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el Cercle d’Infraestructures.

L’objectiu de la conferència era conèixer quins projectes de tramvia s’estan desenvolupant arreu del món i poder debatre, escoltar i compartir amb les diferents ciutats com abordar els reptes en matèria de mobilitat sostenible i quins són els millors sistemes a desenvolupar.

A la conferència van participar la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz , i la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. Janet Sanz va insistir en el fet que Barcelona ha fet una aposta important per l’enfortiment del transport públic i que això passa també per la connexió de les xarxes de tramvia existents.

Sanz va explicar que el tramvia té sentit en les necessitats de reforç del transport públic, en la interconnexió i la intermodalitat amb altres xarxes de transport i en la connexió de nou municipis de l’Àrea Metropolitana. També va explicar que amb la connexió del tramvia per la Diagonal el temps de recorregut en transport públic entre Francesc Macià i Glòries es reduiria a la meitat, de manera que passaria dels 30 minuts de desplaçament actuals a 15.

La conferència va comptar també amb la participació de nombrosos experts entre els quals va destacar la ponència de Samuel I. Schwartz, un dels principals experts en transports dels Estats Units i responsable de les polítiques de mobilitat de Nova York durant diversos anys (essent l’impulsor del seu tramvia). També va destacar la participació d’Ethiene Lhomet, director des Villes & des Hommes, impulsor del tramvia a Bordeus i d’altres països en desenvolupament; i de Mariana Faver, investigadora en mobilitat i urbanisme a Vereniging Deltametropool Rotterdam.

Entre la resta de participants d’àmbit més local es va comptar amb l’opinió i expertesa d’investigadors i nombroses entitats: Mireia Gascon, investigadora d’ISGlobal; Jordi Julià, consultor en Mobilitat i Transport a Transfer Enginyeria; Carme Ribas, arquitecta i urbanista; Francesc Robusté, catedràtic de Transport de la Universitat Politècnica de Catalunya; Manel Villalante, adjunt a la direcció de Barcelona Regional; Ricard Riol, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic; Maria García, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire; Albert Recio, vicepresident de la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB); entre d’altres.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es va presentar l’estat dels projectes sobre la connexió tramviària a la ciutat de Barcelona, recordant els resultats dels Estudis Previs del març de 2016, i es va anunciar la publicació de l’Estudi informatiu per abans de l’estiu.

A continuació es poden consultar:

Llegir-ne menys

La posició dels experts

Samuel Schwartz
President SSC GPO Group / Impulsor del tramvia de Nova York
Mariana Faver
Vereniging Deltametropol Rotterdam / Investigadora en Mobilitat i Urbanisme
Ethienne Lhomet
Director Des Villes & Des Hommes / Impulsor del tramvia a Burdeus i a d'altres països en vies de desenvolupament

La conferència, dimarts 7 de març

9:00 a 9:30 h - Obertura

Janet Sanz - Tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat l’Ajuntament de BarcelonaPedro Díez - Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de BarcelonaJordi Segalàs - Director de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, Universitat Politècnica de Catalunya

9:30 a 10:30 h - Conferència inaugural: La nova mobilitat

Samuel I. Schwartz - President SSC GPO Group

11:00 a 12:45 h - El nou model de ciutat a Barcelona

Janet Sanz - Tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat l’Ajuntament de BarcelonaMireia Gascon - Investigadora d’ISGlobalTon Salvadó - Director del Model Urbá de l’Ajuntament de BarcelonaManuel Valdés - Gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de BarcelonaOriol Altisench - Coordinador del Projecte de Connexió de les Xarxes de Tramvia de l’Ajuntament de Barcelona

12:45 a 14:00 h - El model de Barcelona a debat

Francesc Magrinyà - Professor de l’Escola de Camins, Universitat Politècnica de CatalunyaJordi Julià - Consultor en Mobilitat i Transport de Trasnfer EnginEthiene Lhomet - Director de Des Villes & Des HommesMariana Faver - Vereniging Deltametropool RotterdamKlaus Dietrich Matscke - Director Tramvies Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

15:00 a 15:45 h - La mobilitat en la millora de l’habitabilitat de la ciutat: La ordenació de l’espai urbà per a la mobilitat

Mercedes Vidal - Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de BarcelonaCarme Ribes - Arquitecte i urbanistaMiguel-Yur Mayorga - Professor de l’Escola de Camins, Universitat Politècnica de Catalunya

15:45 a 16:45 h - La mobilitat en la millora de l’habitabilitat de la ciutat: Integració de xarxes

Salvador Rueda - Director de l’Agencia d’Ecologia Urbana de BarcelonaEnric Cañas - Conseller delegat de Transports Metropolitans de BarcelonaAlvaro Nicolás - Assessor de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

16:45 a 17:30 h - La mobilitat en la millora de l’habitabilitat de la ciutat: Innovació en les polítiques de transport públic

Francesc Robusté - Catedràtic de Transport de la Universitat Politècnica de CatalunyaManel Villalante - Adjunt a la direcció de Barcelona Regional

17:30 a 18:30 h - La mobilitat en la millora de l’habitabilitat de la ciutat: Les capacitats del tramvia com a resposta a les demandes socials i ambientals

Ricard Riol - President de l’Associació per a la Promoció del Transport PúblicMaria García - Portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l’AireAlbert Recio - Vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

La conferència, dimecres 8 de març

9:00 a 9:30 h - Obertura

Enric Fossas - Rector de la Universitat Politècnica de CatalunyaAda Colau - Alcaldessa de Barcelona

9:30 a 10:15 h - Introducció

Joan Carles Salmerón - Director Terminus CETJosep Bohigas - Director general de Barcelona Regional

10:15 a 11:15 h - 6 panels per a 6 ciutats. Lió i Bordeus: el tramvia com aposta per organitzar la mobilitat metropolitana de les grans ciutats de França

Miriam Villares (coordinadora) - Professora de l’Escola de Camins, Universitat Politècnica de CatalunyaAntonio González (ponent) - Director del Departament de Dinàmiques Territorials de l’Agència d’Urbanisme de BordeusEthienne Lhomet (ponent) - Director de Des Villes & Des Hommes

11:45 a 12:45 h - 6 panels per a 6 ciutats. Rotterdam i Amsterdam: el tramvia, la base del transport públic a Holanda

Daniel Rodríguez (coordinador) - Professor de l’Escola de Camins, Universitat Politècnica de CatalunyaJoan Moreno (ponent) - Professor de l’Escola d’Arquitectura del Vallés, Universitat Politècnica de CatalunyaMariana Faver (ponent) - Vereniging Deltametropool Rotterdam

12:45 a 13:45 h - 6 panels per a 6 ciutats. Saragossa: el tramvia com a peça clau per a la recuperació de la qualitat medioambiental i urbana

Elisabet Roca (coordinadora) - Professora de l’Escola de Camins, Universitat Politècnica de CatalunyaAna M. Moreno (ponent) - Directora general dels Tranvías de ZaragozaAbel Ortego (ponent) - Investigador del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE)Jesús Arcos (ponent) - Arquitecte, Aldeayjover arquitectura i paisatge

14:45 a 15:45 h - 6 panels per a 6 ciutats. Sydney: el tramvia pel bell mig del centre urbà

Robert Vergès (coordinador) - Professor de l’Escola de Camins, Universitat Politècnica de CatalunyaClement Guibert (ponent) - Expert consultor Light Rail Transdev-Australasia

15:45 a 16:45 h - 6 panels per a 6 ciutats. Berlin: el tramvia torna al Berlin occidental

Ricard Riol (coordinador) - President de l’Associació per a la Promoció del Transport PúblicWanja Borchert (ponent) - VCD NordostKlaus-Dietrich Matschke (ponent) - Director Tramvies Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

16:45 a 17:45 h - 6 panels per a 6 ciutats. Florència: el nou tramvia, del rebuig a l’èxit

Josep Mercadé (coordinador) - Professor de l’Escola de Camins, Universitat Politècnica de CatalunyaAlessandro Scarnato (ponent) - Doctor en Arquitectura i Historiador

17:45 a 18:30 h - Conclusions de la conferència i presentació del manifest de Barcelona

Pere Macias - Director estratègic del projecte de Connexió de les Xarxes de Tramvia de l’Ajuntament de BarcelonaPere Calvet - Vicepresident mundial de l’UITP