Primera sessió de la Comissió de Seguiment per a la connexió del tramvia

25/07/2017 - 13:06

Mobilitat. Les trobades ciutadanes de seguiment seran trimestrals, sempre en funció de l'actualitat informativa.

L’objectiu de la comissió és compartir els estudis elaborats amb els principals agents implicats i escoltar la seva opinió sobre el futur d’aquesta connexió. La comissió està integrada per entitats de veïns i comerciants, entitats de mobilitat i col·legis professionals i universitats.

Aquest 24 de juliol s’ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Seguiment sobre la connexió dels tramvies entre Glòries i Francesc Macià, per presentar l’estudi informatiu sobre la connexió de la xarxa tramviària a Barcelona.

La trobada va comptar amb la presència de la tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, i la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal.

Els responsables tècnics del ptojecte, Pere Macias i Oriol Altisench, van ser els encarregats de presentar l’Estudi informatiu, amb una visió resumida de cadascuna de les 4 alternatives que s’han analitzat, totes amb el mateix grau de profunditat i rigorositat.

L’alternativa 1, l’escollida, que consisteix en la connexió de l’actual xarxa tramviària amb un tramvia en superfície i sense catenària per la Diagonal amb plataforma reservada, va ser el centre del debat posterior.

Segons un anàlisi cost benefici i un de més qualitatiu, un anàlisi multicriteri, tot apunta que aquesta alternativa és la més idònia a nivell tècnic, incloent aspectes socials, ambientals i urbanístics.

La mobilitat sostenible i la necessitat d’un canvi de model urbà perquè Barcelona sigui una ciutat més saludable i equitativa van ser també punt destacat del debat.

Segons la tinenta d’alcalde, Janet Sanz, que va obrir, moderar i tancar la sessió, mitigar i estar preparats pel canvi climàtic i reduir la contaminació atmosfèrica i acústica de la nostra ciutat ja no és una opció, sinó que és una obligació moral vers la seva ciutadania.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament s’està intentant consensuar a nivell polític l’opció de connexió que segons els estudis és la més beneficiosa per a tothom.

Per la seva banda, en Pere Macias va reforçar la idea que no es pot crear un sistema de transport públic equilibrat i que doni servei a la majoria si no es tenen en compte també els busos de barri, el tramvia, el metro i el tren. El tramvia, doncs, forma part d’un sistema al qual reforça i amb el qual es complementa. No expulsa els autobusos, sinó que els substitueix en un tram on la millor alternativa és el tramvia i els deriva a altres parts de la ciutat on la seva funció és més eficient. Tot forma part d’un sistema, cap mode funciona de manera aïllada.

Per altra banda, la primera sessió ciutadania va centrar-se també en la importància de reduir el número de vehicles privats circulants per la ciutat, una preocupació ciutadana segons la darrera enquesta municipal, atès que els modes motoritzats estan directament relacionats amb nivells de contaminació atmosfèrica i acústica elevats, contribueix al canvi climàtic i ocupa massa espai públic, el qual ha de ser recuperat per als ciutadans.

Les trobades ciutadanes per fer seguiment, en paral·lel a les comissions polítiques sobre la connexió dels tramvies, seran trimestrals, depenent de la informació nova que s’hagi de transmetre als agents que formen part d’aquesta comissió ciutadana, sigui en el projecte executiu o nous estudis, entre altres.

Implicació ciutadana

La creació de la Comissió de Seguiment suposa un pas més dins del procés global d’escolta activa que fa més d’un any que el Govern municipal està duent a terme.

L’objectiu de la comissió és compartir amb els seus integrants els principals criteris que conformen la proposta municipal per a la connexió de les xarxes tramviàries, així com escoltar i debatre amb els diferents actors implicats, tant territorials com d’àmbit de ciutat i metropolità, sobre el seguiment dels treballs de l’estudi informatiu i del projecte executiu.

Aquest procés també pretén obrir un canal de comunicació bidireccional entre l’administració i els agents implicats en el projecte per facilitar l’intercanvi d’informació i la recollida de propostes i recomanacions al llarg de l’elaboració i el seu desenvolupament.

A dia d’avui la Comissió de Seguiment està formada pels següents integrants:

Entitats veïnals i de comerciants: FAVB, Sant Gervasi Sud, , Sant Gervasi – Galvany, Josep Tarradellas, Turó Parc, Les Corts, Pedralbes, Maternitat i Sant Ramon, Fort Pienc, Sagrada Família, Passeig de Sant Joan, Dreta l’Eixample, Sant Antoni, Vila de Gràcia, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample, Poblenou, Parc i la Llacuna, Clot-Camp de l’Arpa, Diagonal Mar i Front Marítim, Vila Olímpica, Besòs-Maresme, Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Associació Diagonal Barcelona, Cor Eixample, Amics del Passeig de Gràcia, Comerciants Avinguda Tarradellas, Consell de Gremis de comerç, Serveis i Turisme, PIMEC i Cambra de Comerç de Barcelona.

Entitats mobilitat: Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, BACC, PTP, Plataforma de la Qualitat de l’Aire, RACC, P(A)T, Stop Accidents, Barcelona Camina, Institut Municipal de Discapacitat.

Col·legis professionals: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (EBCN), Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (camins.cat), Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya(CETOP), Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Universitats: UPF (campus Poblenou i Ciutadella), UPC (campus Nord i Besós) i UB (Diagonal i Poblenou)

Procés d’escolta activa

Per recollir la visió de la ciutadania sobre el projecte de connexió dels tramvies, durant aquest mandat s’ha impulsat un procés d’escolta activa per acompanyar el desenvolupament del projecte.

Aquest procés té com a objectius compartir amb els agents implicats en el projecte els criteris principals que conformen la proposta municipal per a la connexió de les xarxes, així com recollir la seva visió, abans i al llarg de tot el procés tècnic, fent palesa la voluntat municipal d’escoltar totes les parts relacionades amb el projecte.

Algunes de les actuacions que ja s’han dut a terme entorn la connexió tramviària han estat:

– Elaboració d’un estudi sobre les propostes i els posicionaments dels diferents agents implicats sobre la connexió dels tramvies entre els anys 2008 i 2015. Aquest estudi ha servit per identificar el mapa d’actors relacionats amb el projecte i sistematitzar les seves aportacions i posicions al llarg dels últims anys, per poder planificar un procés d’escolta activa el més ampli i plural possible.

– Recollida i anàlisi de les propostes sobre la connexió dels tramvies o sobre la reforma de la Diagonal, realitzada durant el procés de participació del Pla d’Actuació Municipal a través de la plataforma Decidim.barcelona.

– Convocatòria de reunió dels membres del Pacte per la Mobilitat per presentar i debatre monogràficament sobre els estudis encarregats des de l’Ajuntament sobre la connexió dels tramvies.

– Realització d’un informe de plantejaments i la visió dels actors i els agents clau, un document elaborat durant el mes de juny i juliol de 2016 a partir de set entrevistes o focus groups temàtics, en la qual es va recollir de manera específica la visió, ara ja sobre els primers estudis i propostes municipals, dels agents de promoció del transport públic i defensa de la qualitat de l’aire, del col·lectiu d’usuaris de la bicicleta de la ciutat, del col·lectiu de vianants i persones amb mobilitat reduïda, del col·lectiu d’usuaris del vehicle privat, dels col·legis professionals, del moviment veïnal i del sector del comerç i serveis de la ciutat.

– Participació en diverses sessions informatives, promogudes i convocades per les entitats sectorials i associacions de veïns de l’entorn de l’àmbit del projecte. Aquestes sessions s’han centrat en donar a conèixer el contingut dels estudis tècnics per a la connexió de la xarxa tramviària.

En concret, s’ha participat en les sessions informatives als delegats de Comissions Obreres a les empreses de transports i de construcció de material ferroviari (28 de setembre 2016); als barris de Fort Pienc i la Sagrada Família (14 de desembre de 2016); als barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni (14 de març de 2017); als barris del Clot i Camp de l’Arpa (10 de maig de 2017); als barris del Poblenou, Diagonal Mar i Front Marítim (14 de juny de 2017); i als diversos col·legis professionals (Enginyers industrials, Enginyers de Camins, Canals i Ports; i Arquitectes, el 12 de gener, el 19 de juliol i el proper 26 de juliol, respectivament).

Paral·lelament el procés d’escolta activa també s’obrirà al conjunt del veïnat dels barris vinculats al projecte a través dels Consells de Barri.