Barcelona Cultura

3. Llum Mota

Dissenyat per: Aldayjover, arquitectura y paisatge
Any del disseny: 2007
Material: Formigó facetat en forma de L invertida
Fabricant: Escofet

Localització: Plaça de Josep Antoni Coderch

Fa de llum i balisa al mateix temps, delimitant l’espai i marcant els camins tot reduint la contaminació lumínica.

Tornar al mapa de l'itinerari 3

 

 

Ajuntament de Barcelona