Barcelona Cultura

I PER QUÈ NO? Objectes, necessitats i fantasia

Primària Visites taller

En la visita a l'exposició Objectes comuns. Històries locals, debats globals observarem com els objectes han estat pensats en funció d'una necessitat.A més, veurem com en el procés de disseny dels objectes també es té en compte la millora de l’entorn, les relacions i el benestar dels usuaris.

A partir d’aquesta introducció al concepte de disseny, al taller treballarem amb la metodologia del Design Thinking, que és la que fan servir els dissenyadors i que demana empatitzar amb la realitat dels usuaris, idear, prototipar i testejar. Així, l’alumnat podrà empatitzar amb els problemes aliens, fer volar la imaginació i construir una proposta per millorar el futur en què haurà de viure.

Competències

•Comunicativa lingüística
•Autonomia i iniciativa personal
•Conèixer i respectar la diversitat

Metodologia
•Design Thinking
•Experimentació i creativitat
•Comunicació de propostes i conclusions

Durada: 2 h
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h

Informació i reserves:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17.30 h)

Data: 

Curs escolar 2022-2023

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe 

Ajuntament de Barcelona