Barcelona Cultura

I PER QUÈ NO? Objectes, necessitats i fantasia

Primària Visites taller

En la visita a l'exposició Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural observarem com els objectes han estat pensats en funció d'una necessitat. A més, veurem com en el disseny dels objectes també es té en compte la millora de l'entorn i les relacions o el benestar dels usuaris.

A partir d'aquesta introducció al concepte de disseny, treballarem amb la metodologia del Design Thinking que és la que fan servir els dissenyadors i que demana empatitzar amb la realitat dels usuaris, idear, prototipar i testejar.

Així, els alumnes podran empatitzar amb els problemes aliens, fer volar la imaginació i construir una proposta per millorar el futur en què hauran de viure.

Competències
•Comunicativa lingüística
•Autonomia i iniciativa personal
•Conèixer i respectar la diversitat

Metodologia
•Design Thinking
•Experimentació i creativitat
•Comunicació de propostes i conclusions

Durada: 2 h
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h

Informació:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Reserves (a partir del 19 d'agost):
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Data: 

Curs 2019 - 2020, del 12 de setembre de 2019 al 19 de juny 2020

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe (màxim 25 persones)

Ajuntament de Barcelona