Barcelona Cultura

PENSAR AMB ELS ULLS I MIRAR AMB EL CERVELL. Les eines del dissenyador gràfic

ESO / Batxillerat / Cicles formatius Visites taller

La visita a l’exposició Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980–2003 és el punt de partida.

Des del moment que entrem al Museu, observem i reflexionem sobre tots els elements gràfics que ens envolten: rètols, senyals etc. A partir de l’anàlisi de les imatges que ens envolten i d’algunes obres de l’exposició, descobrirem els processos i les eines que calen per encarar el repte d’un bon disseny gràfic.

Al taller, treballarem els conceptes de tipografia, color i composició i veurem quines altres eines utilitza el dissenyador gràfic quan ha d’encarar un encàrrec de comunicació visual.

Competències
•Comunicativa lingüística
·Comunicativa visual
•Artística i cultural
•Aprendre a aprendre

Metodologia
•Creativitat
•Design Thinking
•Debat
•Comunicació d'anàlisi i conclusions
•Experiència en l'ús de diferents llenguatges

Durada: 2 h
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h

Informació:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Reserves (a partir del 19 d'agost):
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17 h)

Data: 

Curs 2019 - 2020, del 12 de setembre de 2019 al 19 de juny 2020

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe (màxim 25 persones)

Ajuntament de Barcelona