1963-1969

Inici d'una línia pròpia

Noves formes i nous materials: ceràmica, teixit, plàstic, ferro
Als anys seixanta ja inicia una línia pròpia, combinant la plata amb altres materials fins aleshores molt poc corrents.