1980-... Camí de la normalització del disseny gràfic