2010-2019

Creació: reflexió i mirada endins

- Condició angèlica: homenatge als àngels de la vida

- Joies parlants, símbols de memòria

- Llum negra sobre argent: forma i sensibilitat