Connexions creatives

Victor Papanek formava part d’una xarxa més gran que defensava l’activisme del disseny en relació amb moviments socials més amplis que van alterar radicalment els Estats Units i Europa les dècades de 1960 i 1970. Tot i el seu paper pioner, també va rebre la influència d’arquitectes, pensadors socials, dissenyadors i teòrics clau del segle XX, com Frank Lloyd Wright, Richard Buckminster Fuller o Marshall McLuhan. A més a més, no podem subestimar el paper que els seus estudiants van tenir en la seva vida i la seva obra: fins i tot els va dedicar la seva obra clau Design for the Real World (Disseny per al món real). L’exposició il·lustra aquestes connexions creatives amb una instal·lació de mitjans a gran escala que inclou pel·lícules, diapositives i altres materials audiovisuals de l’època de Papanek.