Context

Quan la societat accepta els objectes, sovint perduren dins del mercat. Alguns reben premis per la seva qualitat i d’altres són reconeguts per haver esdevingut símbols d’una època o d’un esdeveniment concret. També n’hi ha que són populars gràcies a la seva funcionalitat o aspecte, i darrerament, molts d’ells per la seva sostenibilitat en pro d’un consum més racional.