Cuina

Es reconstruí íntegrament seguint l’original. El taulell de la cuina, el fogó, la pica i l’armari rebost són peces recuperades d’un habitatge en desús i per a col·locar-los es seguiren els plànols i la referència de l’equipament existent en dos habitatges de l’edifici.

De planta allargada, la cuina té un taulell fet d’obra i acabat amb rajola vidriada de la Bisbal (18 x 18 cm), on es reparteixen els principals elements per cuinar: la pica, un fogó de ferro fos (amb portella i fet d’obra) que funcionava amb carbó i un espai on s’hi situà una cuina econòmica dels anys 30, fabricada a Barcelona per José Mingrat.

La paret on recolza el taulell està recoberta amb rajola blanca de València (20 x 20 cm) fins a mitja alçada. En el costat que dóna a la finestra, i sota d’aquesta, hi ha un rebost d’obra que està acabat amb rajola de la Bisbal a la part superior i a la base del prestatge d’obra. Queda tancat amb portelles que tenen uns petits respiradors de metall.

Sobre la pica hi ha un escorreplats de fusta. El sostre també és vist i, com en els casos anteriors, deixa al descobert les voltes a la catalana. En un extrem hi ha la sortida de fums per al tub de la cuina econòmica.